TimeSheet er et nyere modul i SmartTID, som egner sig rigtig godt til funktionærer samt andre der har behov for at registrere tid på bagkant. Det er en lidt anderledes måde at registrere på end hvad vi ellers gør i SmartTID og det er vigtig at nævne at man skal vælge om den enkelte medarbejder skal registrering tid via SmartTID Terminal og/eller SmartTID Phone, hvor der stemples ind og ud når man kommer og går, eller om der skal anvendes SmartTID TimeSheet.

TimeSheet findes i web portalen og som modul i SmartTID Phone (version 3). Se dette dokument om TimeSheet i portalen

SmartTID Phone (version 3) kan hentes her

  • Android via Google Play. Kræver minimum android version 4.4.   Image Placeholder
  • IPhone og iPad. Kræver minimum IOS version 8.  Image Placeholder

Portal og Phone kan frit kombineres

Medarbejderen kan, hvis adgang til TimeSheet er aktiveret, både bruge portal og phone til at foretage sine registreringer. Begge dele arbejder online så registreringer foretaget på eks. phone er umiddelbart tilgængelige i portalen og kan rettes der.

Adgang til TimeSheet i portalen

For at få adgang til TimeSheet i portalen skal følgende være på plads

  • Medarbejderen skal være oprettet som bruger med minimum "Bruger" rolle. Det gøres nemmest ved at aktivere "Portal bruger" på medarbejderen via rediger medarbejder. Se også Brugere
  • Der skal været et "link" mellem medarbejderen og brugeren. Dette link etableres automatisk når man aktivere "Portal bruger" på medarbejderen. Herved oprettes en bruger hvor SystemID er det samme som medarbejder koden. Hvis brugeren allerede findes med et andet SystemID, eks. ved at brugeren også har et login via Windows klienten og derfor har et andet SystemID, kan dette link etableres ved at udfylde feltet "SystemID" på medarbejderen med det samme SystemID som under brugere.

Adgang til TimeSheet på phone

For at få adgang til TimeSheet på phone skal følgende være på plads

  • Medarbejderen skal have aktiveret "Brug smartphone". Dette kan gøres via rediger medarbejder. Her ud over skal knappen "TimeSheet" (knap nr. 150) være aktiveret for den profil medarbejderen er tilknyttes. Ellers er den ikke synlig på Phone. Denne opsætning er pt. kun tilgængelig via Windows klienten. Se evt. System opsætning - Tablet, Phone og Terminal
  • Medarbejderen skal have SmartTID Phone (version 3) installeret. Se links overfor.

Indtaste og godkende andre medarbejderes TimeSheet

For at man kan se andres TimeSheet skal følgende være på plads

  • Man skal være oprettet som bruger med minimum holdleder eller superbruger rolle. Dette gælder også hvis man fra phone skal have adgang til andres TimeSheet. Se evt. punk omkring "link" i afsnittet "Adgang til TimeSheet i portalen"
  • Man kan kun se de medarbejdere som man via Brugerfiltrering har adgang til og hvor en af følgende betingelser er opfyldt
  • Andre medarbejdere, med link til brugere der har markering i "TimeSheet synlig"
  • Andre medarbejdere som tidligere har foretaget tidsregistrering via TimeSheet
Gælder fra version:
Portal 0.7.0
Database 6.18.01