En 'Bruger' er en overbygning på en medarbejder. Det kan fx være en medarbejder med særlige rettigheder - fx at kunne godkende timer. Man kan også oprette brugere, der ikke er medarbejdere. I det følgende beskrives, hvilke filtreringer, tilladelser og begrænsninger, der kan sættes op for brugeren.

Først en hurtig gennemgang af filtreringsmuligheder for at begrænse brugere til kun at få adgang til specifikke medarbejdere, kladder og jobs:

Videogennemgang


Rev 01, Poul Christensen


Gennemgang af 'Bruger' og brugerfiltrering i billeder


En bruger har særlige rettigheder i forhold til almindelige medarbejdere. Disse rettigheder defineres ved følgende indstillinger:

Image Placeholder

Fanen 'Bruger Info' giver mulighed for enten at oprette brugeren direkte her - eller man kan under menupunktet 'Daglige opgaver' -> 'Medarbejder' tildele brugerrettigheden. I kolonnen til venstre findes de grundlæggende oplysninger, der enten kommer fra 'Medarbejder' eller skrives ind direkte her. 
I højre kolonne defineres rettighederne:

 1. Definer, om brugeren skal have lov til at benytte portalen.
 2. Tildel rolle
  1. Superbruger giver adgang til alle funktioner.
  2. Holdleder giver adgang til alle funktioner foruden grundlæggende setup.
  3. Bruger giver adgang til at se visse områder, men har ikke redigeringsret.
  4. Viewer giver adgang til at se visse områder, men har ikke redigeringsret.
 3. Vælg mellem 'Match en' og 'Match alle': Match henviser til de filtre, der sættes op for brugeren i forhold til medarbejderafdeling, medarbejdergruppe, distrikt, profil, jobafdeling og jobgruppe.
  1. 'Match en' betyder at systemet skal forholde sig til bare ét af de filtre, der er valgt:
   1. Hvis en bruger har lov til at se medarbejdere fra afdelingerne Danmark og Tyskland samt Medarbejdergrupperne Fabrik og Montør vil brugeren kunne se medarbejdere, der er tilknyttet bare én af disse. 
  2. 'Match alle' betyder at systemet skal forholde sig til alle de filtre, der er valgt på én gang:
   1. Hvis en bruger har lov til at se medarbejdere fra afdelingerne Danmark og Tyskland samt Medarbejdergrupperne Fabrik og Montør vil brugeren kun kunne se de medarbejdere, der er tilknyttet alle disse på én gang.
 4. Tilladelse til at benytte Time Sheet, der er et tidsregistreringsværktøj, der typisk bruges af funktionærer.
 5. Godkenderniveau, der er 3 godkenderniveauer:
  1. '1' Giver ikke adgang til at godkende og bogføre kladdelinjer.
  2. '2' Giver adgang til at godkende - men ikke bogføre kladdelinjer
  3. '3' Giver adgang til at godkende og bogføre kladdelinjer.
 6. Mulighed for at give en bruger adgang til at bruge DAB-klienten, der er populært sagt er SmartTIDs oprindelige system.
Fanerne 'Medarbejder afdeling' + 'Medarbejder distrikt' + 'Medarbejder gruppe' + 'Medarbejder profil' gør det muligt at tilpasse hvad brugeren konkret skal have adgang til:

Image Placeholder

 1. Klik på fanerne og vælg fx hvilke profiler, brugeren må se. Bemærk, at ingen er valgt som udgangspunkt.
 2. Hvis ingen vælges vil brugen kunne se dem alle. Vælges én, vil brugeren ikke kunne se de øvrige. På denne måde kan man kombinere et filter frem, der passer til brugerens behov. Her er er de to funktionærprofiler valgt, hvorfor standard- og timeprofilerne ikke vil kunne ses.

Indstillingerne på Fanen 'Kladde' afgør, hvilke kladder brugeren har adgang til at se.

Image Placeholder

 1. Fanen 'Kladde'. Læs om kladde her.
 2. Kladden 'FUNK' er valgt - de to øvrige vises ikke for brugeren.

Fanerne 'Jobafdeling' og 'Jobgruppe' relaterer sig til de jobfiltreringer, hvilket forudsætter, at man benytter jobs.Beskrivelse af felterBruger info
 
System ID
Unik kode så SmartTID-systemet kan skelne forskellige brugere fra hinanden. Er en bruger oprettet som medarbejder, vil det være samme kode som medarbejderkoden og overføres automatisk, hvis funktionen 'Portalbruger' er valgt til.
Navn
Brugerens navn. Er en bruger oprettet som medarbejder, vil det være samme navn som medarbejderens navn og overføres automatisk, hvis funktionen 'Portalbruger' er valgt til.
Email
Brugerens email. Er en bruger oprettet som medarbejder, vil det være samme email som medarbejderens email og overføres automatisk, hvis funktionen 'Portalbruger' er valgt til.
Kodeord
Kodeordet tastes her, og kan ikke ses efterfølgende. Er en bruger oprettet som medarbejder, vil det som udgangspunkt være samme kode som 'kodeord' under 'Indstillinger' og overføres automatisk, hvis funktionen 'Portalbruger' er valgt til. Når kodeordet ændres af brugeren, vil det ikke længere være det samme.
Sprog
Det sprog brugeren ser på portalen.
Tillad portal login
Om det skal være tilladt for brugeren at logge på portalen. Er en bruger oprettet som medarbejder, og hvis funktionen 'Portalbruger' er valgt til vil denne funktion automatisk være valgt til.
Web rolle
Der er fire niveauer med hver deres sæt af rettigheder, som i kombination med Godkenderniveau kan danne et helt præcist setup:
*Superbruger giver adgang til alle funktioner.
*Holdleder giver adgang til alle funktioner foruden grundlæggende setup.
*Bruger giver adgang til at se visse områder, men har ikke redigeringsret
*Viewer giver adgang til at se visse områder, men har ikke redigeringsret. 
Filter type
Vælge mellem 'Match en' og 'Match alle':
Match henviser til de filtre, der sættes op for brugeren i forhold til medarbejderafdeling, medarbejdergruppe, distrikt, profil, jobafdeling og jobgruppe.
*'Match en' betyder at bare ét af de filtre, der sættes op skal tages med i beregning.
*'Match alle' betyder at alle nævnte filtre skal tages med i beregning.
Adgang til Time Sheet
Om brugere skal have adgang til at kunne registrere timer direkte i Time Sheet.
Godkender niveau
 Der er 3 godkenderniveauer:
*1: Giver ikke adgang til at godkende og bogføre kladdelinjer.
*2:Giver adgang til at godkende - men ikke bogføre kladdelinjer.
*3: Giver adgang til at godkende og bogføre kladdelinjer.
Medarbejder afdeling
Vælg hvilke afdelinger brugeren skal have adgang til. Læs mere.
Afdeling
Koden for den eller de afdelinger som brugeren evt. skal tilknyttes. 
Afdelingsnavn
Navnet på denne/disse.
Medarbejder distrikt
Vælg hvilke distrikter brugeren skal have adgang til. Læs mere.
Distrikt
Koden for den eller de distrikter som brugeren evt. skal tilknyttes. 
Distriktsnavn
Navnet på dette/disse
Medarbejdergruppe
Vælg hvilke medarbejdergrupper brugeren skal have adgang til. Læs mere.
Medarbejdergruppe
Koden for den eller de medarbejdergrupper som brugeren evt. skal tilknyttes.
Medarbejdergruppe navn
Navnet på denne/disse.
Medarbejder profil
Vælg hvilke profiler brugeren skal have adgang til. Læs mere.
Profil
Koden for den eller de profiler som brugeren evt. skal tilknyttes.
Profil beskrivelse
Navnet på denne/disse.
Kladde
Vælg hvilke kladder brugeren skal have adgang til. Læs mere.
Kladde
Koden for den eller de kladder brugeren evt. skal tilknyttes.
Kladde beskrivelse
Navnet på denne/disse.
Job afdeling
Vælg hvilke jobafdelinger brugeren skal have adgang til. Læs mere.
Afdeling
Koden for den eller de afdelinger medarbejderen evt. skal tilknyttes.
Afdelingsnavn
Navnet på denne/disse.
Jobgruppe
Vælg hvilke afdelinger brugeren skal have adgang til. Læs mere.
Jobgruppe
Koden for den eller de jobgrupper medarbejderen evt. skal tilknyttes.
Jobgruppe beskrivelse
Navnet på denne/disse.
Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33


Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33