En profil er et af de elementer, der bruges til at definere medarbejderes rettigheder og muligheder.

Profil
 
Profilkode
Unik kode som SmartTID skal bruge for at skille data ad.
Beskrivelse
Fritekstfelt til at beskrive profilen.
Ignorer for sent/tidligt
Kan vælges til eller fra alt efter om mødetidspunkt ikke er afgørende.
Vælg pause
Vælg om pausen skal være betalt eller ikke.
Ret tider 
Giv mulighed for at medarbejderen kan rette i sine komme- og gåregistreringer.
Ret jobtider
Giv mulighed for at medarbejderen kan rette i sine jobstart- og jobslutregistreringer.
Tjek ved ikke-arbejdsdag
Ved markering her vil der komme et spørgsmål op med forskellige valgmuligheder på fx en tablet, hvis en medarbejder stempler ind en dag, han i følge sin arbejdskalender ikke skulle have været på arbejde.
Genstart sidste operation
I stedet for at medarbejderen skal ind og vælge job og operation, så vil medarbejderen ved indstempling genstarte sidst valgte operation.
Relativ arbejdstid
Arbejdstiden tæller fra indstempling til udstempling, uafhængigt af arbejdskalenderen.
Filtrer arbejdstype
Med markering her vil det være muligt at begrænse antallet af arbejdstyper for den enkelte medarbejders profil.
Indstillinger
 
Flyt positiv norm tid til arbejdstype
Giver mulighed for at flytte tid ud over normtiden til fx afspadsering.
Flyt negativ norm tid til arbejdstype
Giver mulighed for at flytte tid under normtiden til fx afspadsering.
Max længde arbejdsdag
Sætter et maksimum på hvor længe man kan være på arbejde - en fordel, hvis der glemmes at stemple ud.
Tjek for manglende datoer
Systemet kan tjekke, om medarbejderen mangle at møde ind på tidligere datoer. Dette tjekkes ved om der ligger kladdelinjer fra dage før dags dato uden starttid. I det tilfælde vil medarbejderen blive bedt om at vælge en af de arbejdstyper, af typen fravær, vedkommende har adgang til jf. sin profil. Se under Arbejdstype for hvordan man kan begrænse hvilke arbejdstyper den enkelte har adgang til.
Login begrænset til tildelt tablet
Med denne mulighed kan der kun stemples via en given tablet.
Gennemtving GPS på mobil
GPS signal påkrævet, hvis der benyttes smartphone til registrering.
Vis kun på arbejde fra egen afdeling
Medarbejdere med denne profil kan kun se om kolleger fra samme afdeling er på arbejde eller ej.
Spørg efter KM
Om systemet skal spørge medarbejderen, om hvor mange km, der er kørt i løbet af dagen.
Øvrige indstillinger
 
Ny kladdelinje pr. dato
Der oprettes en ny kladdelinie for hver ny dato.
Må tilføje job
Medarbejderen har tilladelse til at tilføje jobs selv.
Må tilføje fravær
Medarbejderen har tilladelse til selv at tilføje fraværstimer eller -dage.
Må tilføje tid
Medarbejderen har tilladelse til selv at tilføje timer.
Må redigere fravær
Medarbejderen har tilladelse til selv at redigere i sine fraværstimer eller -dage 
Må stoppe job tid
Medarbejderen har tilladelse til at stoppe jobtiden uden at arbejdstiden stopper.
Vælg kalender for hver uge
Medarbejderen har mulighed for selv at vælge arbejdskalender.
Tilladelse fra WiFi SSID
Med denne indstilling kan man begrænse brugen af smartphone til registrering til kun at fungere inden for et givent netværks område.
Vis ekstra udstemplingsknap
...
Må ændre udstemplingstid
Medarbejderen må redigere i sin udstemplingstid.
Tvunget job for normaltid
I Time Sheet skal medarbejderen udfylde feltet Job, når registreringens arbejdstypes type er lig "Normal".

Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33