Medarbejdergruppe gør det muligt at opdele sine medarbejdere, så forskellige medarbejder grupper har forskelige muligheder og rettigheder.

Kode
Den unikke kode SmartTID bruger til at skelne forskellige medarbejdergrupper fra hinanden.
Navn
Mulighed for fritekstbeskrivelse.


Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33