Distrikter giver mulighed for at knytte områder til registreringer.

Distriktskode
Unik kode som SmartTID skal bruge for at skille data ad.
Navn
Fritekstfelt til at navngive distriktet. 
Rev 01, Poul Christensen

Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33