Tilskrivningsopsætning bruges til at håndtere tilskrivning af f.eks. ferie og feriefri til den enkelte medarbejder og med hvilken faktor. Den kan også bruges til eksempelvis at tilskrive timer til en timebank på månedsbasis.

Læs om tilskrivningen af de manglende 0,04 feriedage her.

Det står en frit for, hvor mange tilskrivninger man sætter op og i hvilke intervaller og med hvilke faktorer.

Tilskrivningsopsætning kan erstatte eller supplere Ferieopsætningen.

Der kan knyttes en eller flere tilskrivninger til den enkelte medarbejder under Rediger medarbejder, fanen Tilskrivning: Medarbejder.

OBS: Hvis en given tilskrivning ikke er knyttet til en given medarbejder, vil der ikke blive foretaget tilskrivninger. Der skal således være tre kriterier opfyldt for at automatisk tilskrivning fungerer:

 1. Tilskrivning skal være sat op (menuen Generel opsætning -> Tilskrivningsopsætning).
 2. SQL-jobbet 'Autotilskrivning' skal være aktiveret (menuen IT opsætning -> SQL Jobs).
 3. Tilskrivning skal være tilknyttet på hver enkelt medarbejder, der skal have tilskrivning (menuen Medarbejder -> Tilskrivning).
Ad 1):

Tilskrivningsopsætning


Image Placeholder

 1. Navngiv tilskrivningen.
 2. Læg her faktoren ind - hvilket for denne specifikke tilskrivning vil være 2,08 ultimo hver måned.
  1. 'Faktor pr. dag' benyttes, hvis tilskrivning ikke dækker en hel ansættelses periode.
 3. Datoformlen her er +1D+CM. Dette vil sætte næste kørselsdato til 30-06-2023 baseret på sidste kørselsdato. (Bemærk: der behøver ikke at være '+' foran formlen.)
 4. Angiv om tilskrivningen skal medtages i tæller beregning frem i tiden.
 5. Regulering af ferie og andre fraværstyper er altid arbejdstyperne '...OP' - i dette tilfælde FERIEOP.
 6. Definér, hvornår der skal køres næste gang. Dette gøres med dato i 'Sidste kørsel'. Dato for næste kørsel beregnes ud fra denne dato i kombination med dato formel. Sættes datoen tilbage i tid, vil systemet opdatere tilskrivningen frem til dagsdato. Feltet skal udfyldes, ellers vil tilskrivningen ikke kunne begynde. Hvis datoen ikke er udfyldt betragtes tilskrivningen som inaktiv og har ingen effekt.
 7. Hvis man ønsker, at tilskrivning først skal ske efter en given ansættelsesperiode, så angives en datoformel for dette. Angives som dage, uger eller måneder (ikke år). Eksempler:
  1. 14D = 14 dage
  2. 4W = 4 uger
  3. 12M = 12 måneder
 8. Faktor pr. time kan benyttes til 2 metoder:
  1. Hvis Gange faktor = Ja, så tilskrives ud fra antal timer i henhold til arbejdskalender for tilskrivningsperioden x Faktor pr. time
  2. Hvis Gange faktor = Nej, så tilskrives ud fra Antal timer pr. uge på medarbejderen / Faktor pr. time
Tilskrivning
Den unikke kode SmartTID bruger til at holde data ud fra hinanden
Beskrivelse
Mulighed for fritekstbeskrivelse af hvad tilskrivningen indebærer.
Faktor
Det antal dage/timer der skal tilskrives. Se også dette hjælpedokument:
Faktor pr. dag
Det antal dage/timer der skal tilskrives pr. dag, hvis en medarbejder kun har været ansat en del af tilskrivningsperioden. Hvis faktor pr. dag ikke udfyldes, så tilskrives med den samlede faktor.
Datoformel
Datoformel for hvornår næste kørsel er beregnet fra sidste kørsel eller dags dato, hvis sidste kørsel endnu ikke er angivet. Se dette hjælpedokument for hvordan datoformel kan opbygges Datoformel.
Medtag i tæller beregning frem i tiden
Angiver hvorvidt denne tilskrivning skal medtages i beregning af tæller totaler frem i tiden. 
Arbejdstype
Den arbejdstype der skal tilskrives på. 
Sidste kørsel
Dato og tidspunkt hvornår den sidst er kørt. Hvis den ikke er udfyldt betragtes opsætningen som inaktiv og har dermed ingen effekt.
Næste kørselsdato beregnes og styres ud fra denne dato i kombination med dato formel.
Minimumsanciennitet datoformel
Datoformel for, hvor længe man skal have været ansat for at tilskrivningen træder i kraft. Der kan benyttes D, W eller M, f.eks. 12M for 12 måneder.
Faktor pr. time og Gange faktor
Disse 2 felter benyttes i kombination til f.eks. FERIEFRIOP.

Eksempel på opsætning med 3 gange tilskrivning:

Image Placeholder

Ad 2):

SQL job

Der ligger et SQL job, der som udgangspunkt ikke er aktiveret. SQL jobbet håndterer tilskrivningen, og hvis det aktiveres køres det dagligt i tidsrummet kl. 23:00 - 23:55. Det er stadig Tilskrivningsopsætningen, der styrer om den daglige kørsel skal tilskrive og på hvilke datoer.

Image Placeholder

 1. Gå til menupunktet 'IT Opsætning'
 2. Vælg 'SQL Jobs'
 3. Vælg 'AUTOTILSKRIVNING'
 4. Marker denne som 'Aktiv' for at få den til at køre automatisk
 5. Feltet 'Næste kørsel' viser hvornår systemet kører dette SQL job igen. Hvis man tilbagedaterer denne kørsel til fx sidste uge eller sidste måned, vil systemet 'rette denne fejl' ved at lade jobbet køre inden for de næste 5-10 minutter. Man kan således trigge, at jobbet køres akut.

Ad 3):

Tilskrivning på medarbejderen


Endelig skal tilskrivningen sættes op på den enkelte medarbejder, ligesom der på den enkelte medarbejder skal sættes 'almindelig' ferietilskrivning op. Her vælges den eller de tilskrivninger, der er oprettet i tilskrivningsopsætningen.

Image Placeholder

 1. Gå til menupunktet 'Daglige opgaver'
 2. Vælg 'Medarbejder' og rediger den enkelte medarbejder.
 3. Vælg fanen 'Tilskrivning'
 4. Opret eller rediger de nødvendige tilskrivninger. Der kan angives start- slutdato, hvis en tilskrivning f.eks. kun skal gælde i en given periode.
 5. Det er muligt at tilknytte tilskrivninger til flere medarbejdere på én gang via denne kørsel.

Gælder fra version:
Portal 0.9.26
Database 6.19.10