Når der tilskrives 2,08 feriedage 12 måneder om året, vil man blot ende op med 24,96 feriedage - hvorved man mangler 0,04 feriedage. 

Da 'den nye ferielov' trådte i kraft i 2020 var der ikke helt enighed om, hvordan det skulle håndteres, at den månedlige tilskrivning ikke summede korrekt op. Nu ser der ud til at være enighed om, at man tilskriver de 0,04 manglede feriedage ved ferieårets slutning, men der kan naturligvis være varianter.

Her gennemgår vi, hvordan man med udgangspunkt i den standardmæssige ferieopsparingstilskrivning får reguleret, så medarbejderne også får de manglende 0,04 feriedage.

 1. Der skal sættes en tilskrivningsprocedure op.
 2. Der skal aktiveres et SQL-job, der kan køre tilskrivningen
 3. Tilskrivningsproceduren tilknyttes de relevante medarbejdere
Ad 1)
Først sættes en tilskrivningsprocedure op:

Image Placeholder

 1. Gå til 'Generel opsætning'
 2. Vælg 'Tilskrivningsopsætning'
 3. Vælg '+Ny tilskrivningsopsætning
 4. Tildel kode og beskrivelse
 5. Faktoren angives til 0,04
 6. Datoformel skal være CY for 'current year' og 8M for sidste dag i ottende måned: CY+8M.
  1. Hvis  datoen for tilskrivningen er en anden skal det naturligvis være en anden formel. Kontakt os i det tilfælde.
 7. Arbejdstypen vil typisk være FERIEOP, men det kan også være andre alt efter hvordan jeres system er skruet sammen. Dog skal det altid være en 'OP-type', da disse er regulerende arbejdstyper.
 8. Sidste kørsel er sidste gang den skulle have kørt - altså året før. Dette skyldes, at systemet skal have oplyst, at 'arbejdet ikke er gjort endnu'.
 9. Tilskrivningen gælder kun for ansatte med 12 måneders anciennitet eller mere, hvis man ikke har været ansat et helt år, skal man ikke havde denne regulering.
Husk at gemme.

Ad 2)

Aktivering af SQL-jobbet sker ved at gå til IT-opsætning og slå tilskrivningsjobbet til: 

Image Placeholder

 1. Gå til 'IT-opsætning'
 2. Vælg 'SQL-jobs'
 3. Klik på linjen med 'AUTOTILSKRIVNING'
 4. Sæt jobbet til 'Aktiv'
 5. Sæt tidspunktet til 23:50 eller 23.55.
  1. Tjek jobbet 'AUTOFERIE', der er den daglige kørsel af almindelig ferietilskrivning. Den kører typisk 23:30-23:45. Det er afgørende at ekstratilskrivningen kører EFTER denne, altså senere på døgnet.
 6. Sæt derefter dags dato og tidspunkt ind - brug den guide, der popper op, når man klikker på linjen.
Husk at gemme!

Ad 3)

Nu kan brikkerne falde på plads: 

Image Placeholder

 1. Gå til 'Kørsler'
 2. Vælg 'Tilknyt tilskrivning til medarbejdere'
 3. Sæt startdato og slutdato til 31-08-ÅÅÅÅ - sæt denne til samme årstal for begge.
 4. Vælg den oprette regulering
Herefter kan de relevante medarbejdere vælges ud på samme måde som man vælger ud via sortering og 'Vælg poster'-funktionen på andre sider.