Der er vedtaget en nye ferielov som får betydning for hvordan medarbejdere optjener og afholder ferie. Denne lov træder i kraft pr. 1. september 2020. Indtil 1. september 2020 skal de håndteres som vi plejer med en enkelt undtagelse.

Du kan finde rigtig meget information omkring den nye lov på internettet - bl.a. her: Den nye ferielov

Vores gode partnere hos Dataløn og Proløn har også en del værdifuld viden liggende på deres hjemmesider

Hvad håndterer SmartTID?

I SmartTID holder vi styr på hvor mange feriedage en medarbejder har til gode og denne information kan være synlig for medarbejderen på terminal og telefon samt på lønbilaget. 

I SmartTID tilskriver vi blot de feriedage som en medarbejder har ret til at afholde og registrere løbende når de afholdes. Denne information kan overføres til lønsystemet som så finder ud af hvem der skal betale. Enten har medarbejderen optjent ferie hos sin nuværende arbejdsgiver eller skal have sine feriepenge fra tidligere arbejdsgiver eller feriekonto.

Med den nye ferielov kan medarbejderen afholde den optjente ferie løbende og dermed skal den også være synlig i SmartTID så snart de er optjent. Derfor vil SmartTID tilskrive 2,08 dag ultimo hver måned via en automatisk kørsel.

Hvad håndterer SmartTID ikke?

SmartTID holder som sagt styr på det antal feriedage en medarbejder har ret til at holde, men ikke økonomien i det.

Det betyder også at den overgangsordning der tales om, hvor der indfryses et ferieår som først udbetales når en medarbejder forlader arbejdsmarkedet, ikke skal håndteres i SmartTID. Den bliver håndteret i lønsystemet ud fra det beløb der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Hvad skal der gøres i SmartTID

Følgende datoer er vigtige ifm. håndtering af ferie i SmartTID indtil den nye automatiske kørsel er aktiveret.

  • 1. maj 2019. Her tilskrives ferie til hver medarbejder som I plejer via en korrektionskladde. Typisk 25 dage.
  • 1. maj 2020. Her tilskrives de feriedage som er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. Det svarer til 16,64 dage. Disse dage er til afholdelse 1. maj 2020 til 30. september 2020.
  • 1. september 2020. Her aktiveres den nye automatiske kørsel i SmartTID som vil tilskrive ferie løbende ultimo hver måned.