I henhold til den nye ferielov tilskrives der 2,08 feriedag pr. md. hvilket svarer til 24,96 feriedag pr. år. Jf. ferieloven har man ret til 25 dage pr. år – så hvor bliver de sidste 0,04 dage lige af?

Det er ikke defineret præcist i ferieloven hvordan det håndteres og det håndteres ikke nødvendigvis ens af lønsystemerne, hvis det overhovedet håndteres.

Vi ved at eks. Visma kører med en ekstra ferietilskrivning her i august måned, for de medarbejdere som har været ansat et fuldt år, så de rammer de 25 dage.
Det kan du læse nærmere om her hos Visma Dataløn

Vi anbefaler at der laves samme regulering i SmartTID som jeres lønsystem gør, så feriesaldoen passer præcist mellem systemerne. Denne regulering kan foretages via en korrektionskladdemed datoen 31-08-2021. I er også velkomne til at kontakte vores support som kan hjælpe med at danne denne korrektionskladde automatisk ud fra hvordan dette håndteres i jeres lønsystem.


Vi forventer at have overblik over hvordan de enkelte lønsystemer håndterer denne problematik, således at vi pr. 31-08-2022 kan håndtere dette automatisk ud fra lønopsætningen.