I henhold til den nye ferielov tilskrives der 2,08 feriedag pr. md. hvilket svarer til 24,96 feriedag pr. år. Men i henhold til ferieloven har man ret til 25 dage pr. år – så hvor bliver de sidste 0,04 dage lige af?

Det er ikke defineret præcist i ferieloven, hvordan det håndteres og det håndteres ikke nødvendigvis ens af lønsystemerne, hvis det overhovedet håndteres.

Vi ved at eks. Visma kører med en ekstra ferietilskrivning i august måned for de medarbejdere, som har været ansat et fuldt år, så de rammer de 25 dage.
Det kan du læse nærmere om her hos Visma Dataløn

Vi anbefaler, at der laves samme regulering i SmartTID som jeres lønsystem gør, så feriesaldoen passer præcist mellem systemerne. Denne regulering kan foretages via en korrektionskladde med datoen 31-08-20XX.

I er også velkomne til at kontakte vores support som kan hjælpe med at danne denne korrektionskladde automatisk ud fra hvordan dette håndteres i jeres lønsystem - eller det kan forholdsvist nemt sættes op af jer selv:

Image Placeholder

 1. Under 'Generel opsætning'...
 2. Vælges 'Tilskrivningsopsætning'...
 3. Og en ny tilskrivningsopsætning sættes op.
 4. Navngiv tilskrivningen.
 5. Læg her faktoren ind - hvilket for denne specifikke tilskrivning vil være 0,04.
  1. Hvis 'Faktor pr. dag' er tom, vil det kun være faktoren selv, der tilskrives.
 6. Datoformlen her er CY+8M for 'Current Year' og 'plus 8 måneder', altså sidste dag i august.
 7. Regulering af ferie og andre fraværstyper er altid arbejdstyperne '...OP' - i dette tilfælde FERIEOP.
 8. Definér, hvornår der skal køres næste gang. Sættes datoen tilbage i tid, vil systemet opdatere tilskrivningen så snart SQL-jobbet sættes til at køre igen.
  1. Når først tilskrivningen kører, vil man kunne se, hvornår der senest blev foretaget tilskrivning, og hvornår der skal tilskrives igen.