SQL jobs er særlige programenheder, der kan fortage tilføjelser eller ændringer - typisk gentaget dagligt eller ugentligt.
Et eksempel kan være 'Indsæt aktive medarbejdere' der hver dag sørger for at indsætte en tom kladdelinje for de medarbejdere, der i følge deres arbejdskalender skal møde ind den givne dag. Det kan også være automatisk tilskrivning af ferie, opdatering af helligdagskalenderen, lønperioder mv.

Feltbeskrivelse

Felt
Beskrivelse
SQL Job kode
Koden for SQL-jobbet, fx AUTOHELLIG
Beskrivelse
Hvad gør det givne job, fx automatisk oprettelse af helligdage
Aktiv
Skal dette job køre? Ja/Nej
Gentagelse
Jobbet kan sættes til at køre med fastlagte intervaller, fx hverdage, sidste dag i måneden mv. 
Kørselstid
Hvornår på døgnet jobbet skal eksekveres, fx kl. 00:30
Starttid
Man kan etablere et 'vindue' til jobbet, så det fx kun kører mellem kl. 03:00 og kl. 06:00
Sluttid
Hvornår skal jobbet slutte med at køre.
Udfør hvert minut
I forbindelse med samspil med fx ERP-systemer kan det være hensigtsmæssigt at sætte jobbet til at køre fx hvert 3. minut. 
Næste kørsel
Dette felt fortæller, hvornår jobbet køres næste gang. Ønsker man, at jobbet køres før - fx nu - kan man baguddatere tidspunktet for næste kørsel, og jobbet køres da inden for få minutter.
Send mail ved fejl
Få tilsendt en mail i tilfælde af, at der er fejl ved kørslen. Mailen sendt til den adresse, der indsættes på linjen længere nede.
Send mail ved ok
Få tilsendt en mail i tilfælde af, at der er fejl ved kørslen. Mailen sendt til den adresse, der indsættes på linjen længere nede.
Send til 
Det er denne mailadresse, der benyttes til at sende en rapport om fejl/succes.
SQL Query
Her er en kort beskrivelse af, hvad SQL-jobbet gør. Efterfulgt af den kommando, der sætter SQL-jobbet i gang.