Korrektionskladden bruges til at korrigere/modpostere rettelser eller til eksempelvis at udbetale fra en timebank, afspadsering eller lignende. Den bruges også til at op- og nedjustere tællere. For eksempel lægge feriefri timer ind i tælleren.

Der er også kørsler i SmartTID til regulering af bl.a. overtid, hensættelse til afspadsering iht. lokalaftaler som vil overføre timer til en korrektionskladde til endelig godkendelse og bogføring.

Modsat den almindelige kladde som udelukkende arbejder med tid, så kan man i korrektionskladden postere i timer/enheder såvel negativt som positivt. Man kan eksempelvis udbetale 100 timer fra en timebank i en post.

Tip: Benyt arbejdstyperne 

Korrektionskladdelinje info
 
Dato
Den dato man ønsker korrektionen bogført pr.
Medarbejder
Den medarbejder korrektionen skal bogføres på. Læs mere.
Arbejdskalender
Henter automatisk den arbejdskalender fra medarbejderen som er aktiv på den pågældende dato. Bruges som sådan kun til at påføre tidsposten, da der ikke i korrektionskladden udføres nogen beregning af tillæg, afrundinger m.v. som i den almindelige kladde. Læs mere.
Arbejdstype
Den arbejdstype man ønsker at postere på. Bemærk der standard er arbejdstyper i SmartTID som FERIEOP, FERIEFRIOP samt AFSPADSERINGOP som vi anbefaler bliver brugt hvor man ønsker at korrigere en tæller. Læs mere.
Afdeling
Hentes også fra medarbejderen, men kan overskrives hvis man ønsker posteringen skal være til en anden afdeling. Læs mere.
Timer/Enheder
Den værdi man ønsker at postere på den pågældende arbejdstype. Kan være såvel positiv som negativ og godt overstige 24 timer.
Bemærkninger
Evt. bemærkning til posten. Denne bemærkning kan også fremgå af eks. lønbilag, så det er ikke kun en intern bemærkning.
Dimension
 
Dimensionskoder
Hvis der anvendes dimensioner vil de dimensionskoder der er synlige for kladder (Vis på kladde tider) være her med tilhørende opslagsfelter. Læs mere.


Video gennemgang
Rev 01, Poul Christensen

Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33