Dimension er et ekstra element, der kan knyttes til medarbejderen. Det kan være en mulighed for at tilknytte en enhed til opsamlingen af tid, f.eks. en bil eller en trailer. Eller det kan bruges til tilkendegivelser - fx i forbindelse med GDPR.

Når du opretter en dimension, er følgende felter påkrævede:

 1. Dimensionsnummer er den unikke kode (vælg 1-10), systemet bruger til at skelne denne fra øvrige.
 2. Feltnavn er et fritekstfelt.
 3. Sprogkode afgør hvilket sprog dimensionen er tilknyttet.
Image Placeholder

Derudover er der mulighed for at tilføje en række yderligere valg:

 • Tilgængelig medarbejder
  • Mangler forklaring
 • Tilgængelige kladdetider
  • Mangler forklaring
 • Tilgængelig arbejdstype
  • Mangler forklaring
 • Tilgængelig job
  • Mangler forklaring
 • Tilgængelig jobkladde
  • Mangler forklaring
 • Faste værdier
  • Hvis dette punkt er aktiveret, så kan brugeren kun vælge foruddefinerede værdier.
  • Hvis dette punkt ikke er aktiveret, så taster brugeren selv en værdi i dimensionen på op til 20 karakterer.
 • Relater til dimension
  • Denne funktion lader dimensioner relatere til hinanden.
  • Hvis dimension eksempelvis er et vogn/bil-nummer og dimension to er trailer-nummer, så kan man relatere et specifik trailer-nummer til et specifik vogn/bil-nummer.
  • Dvs. at hvis medarbejderen vælger et vogn/bil-nummer, der har et trailer-nummer relateret, så vil trailer-nummeret automatisk komme frem i dimensionsfeltet for trailer-numre.
 • Overfør fra tid til job:
  • Hvis denne markering er aktiveret, så vil dimensionskoden fra tidslinjen blive overført til joblinjen med følgende forudsætninger:
  • Hvis dimensionskoden på joblinjen er blank, så vil dimensionskoden fra tidslinjen med det mest passende starttidspunkt blive hentet.
 • Se på Vælg Dimension
  • Når denne funktion er aktiveret, så vises dimensionen som en valgmulighed på App eller Terminal ved f.eks. indstempling eller via hovedmenuen.
 • Krævet dimension
  • Hvis denne funktion er aktiveret, så skal brugeren vælge en dimension og kan ikke fortsætte før dette er gjort.
 • Arv fra forrige linje
  • Hvis denne er aktiveret, så vil den næste tidslinje have samme dimensionsværdi som den forrige.
 • Arv fra forrige joblinje
  • Hvis denne er aktiveret, så vil den næste joblinje have samme dimensionsværdi som den forrige.
Dimensionsværdier

Her angives de specifikke dimensionskoder, som brugeren kan vælge imellem. Dette er dog kun, hvis den førnævnte funktion: ”Faste Værdier” er aktiveret.
 • Dimensionskode betegner den unikke kode, systemet skal kende denne fra andre på.
 • Beskrivelse er et fritekstfelt.
 • Sorteringsorden er en mulighed for at bestemme rækkefølgen ved visning.
 • Aktiv er en mulighed for at slå til og fra. Man kan forestille sig situationer, hvor en given værdi ikke er i brug i en periode, og derfor slås fra.
På en dimensionsværdi kan man angive følgende:

 • Distrikt
 • Afdeling
 • Medarbejdergruppe
 • Arbejdsfunktion
 • Arbejdstype

Når disse er valgt, er det kun medarbejderen fra/med relevante distrikter, afdelinger osv., der kan anvende dem.
Disse bruges kun hvis der ikke er valgt en værdi på medarbejderen.
Men hvis feltet ”Overstyr Værdi” er aktiveret, bruges værdierne angivet på dimensionsværdien altid.Dimensionsnummer
Et nummer kan ikke bruges mere end én gang.
Feltnavn
Beskrivelse af dimensionen.
Sprog
Vælg sprog for dimensionen.
Tilgængelig medarbejder
Om dimensionen skal være valgbar for medarbejdere.
Tilgængelige kladdetider
Dimensionen vil være synlig i kladden.
Tilgængelig arbejdstype
Dimension vil være synlig ved opsætning af arbejdstype.
Tilgængelig job
Dimension vil være synlig ved opsætning af job.
Tilgængelig jobkladde
Dimension vil være synlig i jobkladden.
Faste værdier
Giver medarbejderen mulighed for selv at indtaste dimensionsnummer - altså vælge dimensionen selv. Hvis den ikke er slået til, vil dimensionen være valgt for medarbejderen.


Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33