Dette dokument beskriver hvordan en datoformel kan bygges op. Metoden er inspireret af hvordan man i visse ERP-systemer opbygger en betalingsbetingelse fx netto 8 dage, løbende måned + 30 dage osv. Den er dog udvidet med funktionalitet så vi kan ramme specifikke ugedage i en uge, lige og ulige uger m.v.

Bemærk, at datoformler ikke er et universelt værktøj, men udviklet af SmartTID til brug i systemet. Se listen herunder for de formelelementer, 'Tokens', der findes.

Vigtigt: når man indsætter en datoformel, skal man altid forholde sig til den dag, man sidder og arbejder med det. Datoformlerne forholder sig til det tidspunkt, der er 'nu', hvilket vil sige, at fx CY, CVY, CM osv. tager udgangspunkt i det øjeblik, der er nu. Så man skal sørge for, at kørslerne, der jo skal kombineres med datoformlerne tager højde for det, så man ikke får 'loops' eller 'huller', hvor datoformlen ikke rigtig kaster noget af sig. Det gør man ved at være meget opmærksom på, hvornår sidste kørsel var og hvornår næste kørsel skal være.

I nedenstående er gennemgået de forskellige typer eller elementer som datoformlen "forstår". De adskilles med + eller - og hvis ikke der er angivet + eller - i starten antages +.

Token
Beskrivelse
CY
Current year - løbende år = sidste dag i året
CVY 
Current vacation year. Giver første dag i ferieåret. 
CM
Current month - løbende måned = sidste dag i måned

Day - dag 
W
Week - uge
M
Month - måned 
OW
Odd week - ulige uge.
EW
Even week - lige uge.
DW
Day week - ugedag. Angives med ugedagen efter DW regnet fra at mandag er dag 1. Eks. DW4 = torsdag
HH
Hour- time.
MI
Minute - minut
Man kan kombinere tokens og/eller tilføje tal, altså angive hvor mange enheder, en formel skal beregne. Fx kan tallet 14 sættes sammen med token'et 14 til 14D, hvilket omsættes til 14 dage.

Eksempler:

Dato formel
Beskrivelse
CY-12M+1D
Første dag i året
CM
Sidste dag i indeværende måned
CM+1D+CM
Den sidste dag i næste måned
CM+1D
Den første dag i næste måned
2W-DW4-OW
Hver anden torsdag i ulige uger
7D
7 dage
7D+3HH+30MI
7 dage, 3 timer og 30 minutter
CVY-12M
Startdato på gammel ferie år.
CVY+16M-1D
Slutdatoen for afholdelse af ferie. Startdato for ferieåret + 16 måneder - 1 dag. Rammer  den 31. december indeværende eller næste år, alt efter om der spørges på før eller efter 01-09 det år.
Generering af lønperioder:
Skal man sætte en automatisk månedstilskrivning op, skriver man 1M i feltet 'Datoformel' og fx 12 i feltet 'Autogenerer antal perioder frem', hvis man ønsker at tilføje perioder for et år ad gangen.

Er der behov for at sætte automatisk tilskrivning af 14-dagesperioder op, skriver man hhv. 14D og 26 for at fylde et år ud.  


Gælder fra version:
Portal 0.7.9
Database 6.17.73