Dette dokument beskriver hvordan en dato formel kan bygges op. Metoden er inspireret af hvordan man i visse ERP systemer opbygger en betalingsbetingelse - netto 8 dage, løbende måned + 30 dage osv. Den er dog udvidet med funktionalitet så vi kan ramme specifikke ugedage i en ude, lige og ulige uger m.v.

I nedenstående er gennemgået de forskellige typer dato formelen "forstår". De adskilles med + eller - og hvis ikke der er angivet + eller - i starten antages +

Token
Beskrivelse
CY
Current year - løbende år = sidste dag i året
CVY Current vacation year. Giver første dag i ferieåret. 
CM
Current month - løbende måned = sidste dag i måned
Day - dag 
W
Week - uge
M
Month - måned 
OW
Odd week - ulige uge.
EW
Even week - lige uge.
DW
Day week - ugedag. Angives med ugedagen efter DW regnet fra at mandag er dag 1. Eks. DW4 = torsdag
HH
Hour- time.
MI
Minute - minut
Eksempler

Dato formel
Beskrivelse
CM
Sidste dag i indeværende måned
CM+1D+CM
Den sidste dag i næste måned
+CM+1D
Den første dag i næste måned
+2W-DW4-OW
Hver anden torsdag i ulige uger
+7D
7 dage
+7D+3HH+30MI
7 dage, 3 timer og 30 minutter
CVY-12M
Startdato på gammel ferie år.
CVY+16M-1D
Slutdatoen for afholdelse af ferie. Startdato for ferieåret + 16 måneder - 1 dag. Rammer  den 31. december indeværende eller næste år, alt efter om der spørges på før eller efter 01-09 det år.
Skal man sætte en automatisk månedstilskrivning op, skriver man 1M i feltet 'Datoformel' og fx 12 i feltet 'Autogenerer antal perioder frem', hvis man ønsker at tilføje perioder for et år ad gangen.

Er der behov for at sætte automatisk tilskrivning af 14-dagesperioder op, skriver man hhv. 14D og 26 for at fylde et år ud.  


Gælder fra version:
Portal 0.7.9
Database 6.17.73