Dette dokument beskriver hvordan en datoformel kan bygges op. Metoden er inspireret af hvordan man i visse ERP-systemer opbygger en betalingsbetingelse fx netto 8 dage, løbende måned + 30 dage osv. Den er dog udvidet med funktionalitet så vi kan ramme specifikke ugedage i en uge, lige og ulige uger m.v.

Bemærk, at datoformler ikke er et universelt værktøj, men udviklet af SmartTID til brug i systemet. Se listen herunder for de formelelementer, 'Tokens', der findes.

I nedenstående er gennemgået de forskellige typer eller elementer som datoformlen "forstår". De adskilles med + eller - og hvis ikke der er angivet + eller - i starten antages +.

Token
Beskrivelse
CY
Current year - løbende år = sidste dag i året
CVY 
Current vacation year. Giver første dag i ferieåret. 
CM
Current month - løbende måned = sidste dag i måned

Day - dag 
W
Week - uge
M
Month - måned 
OW
Odd week - ulige uge.
EW
Even week - lige uge.
DW
Day week - ugedag. Angives med ugedagen efter DW regnet fra at mandag er dag 1. Eks. DW4 = torsdag
HH
Hour- time.
MI
Minute - minut
Man kan kombinere tokens og/eller tilføje tal, altså angive hvor mange enheder, en formel skal beregne. Fx kan tallet 14 sættes sammen med token'et 14 til 14D, hvilket omsættes til 14 dage.

Eksempler:

Dato formel
Beskrivelse
CM
Sidste dag i indeværende måned
CM+1D+CM
Den sidste dag i næste måned
CM+1D
Den første dag i næste måned
2W-DW4-OW
Hver anden torsdag i ulige uger
7D
7 dage
7D+3HH+30MI
7 dage, 3 timer og 30 minutter
CVY-12M
Startdato på gammel ferie år.
CVY+16M-1D
Slutdatoen for afholdelse af ferie. Startdato for ferieåret + 16 måneder - 1 dag. Rammer  den 31. december indeværende eller næste år, alt efter om der spørges på før eller efter 01-09 det år.
Generering af lønperioder:
Skal man sætte en automatisk månedstilskrivning op, skriver man 1M i feltet 'Datoformel' og fx 12 i feltet 'Autogenerer antal perioder frem', hvis man ønsker at tilføje perioder for et år ad gangen.

Er der behov for at sætte automatisk tilskrivning af 14-dagesperioder op, skriver man hhv. 14D og 26 for at fylde et år ud.  


Gælder fra version:
Portal 0.7.9
Database 6.17.73