Ferieopsætning bruges til at håndtere hvornår der skal tilskrives ferie til den enkelte medarbejder og med hvilken faktor, f.eks.  tilskrivning af 2.08 dag pr. måned, men der kan med denne opsætning også håndteres andre faktorer med andre intervaller, eks. hver 14. dag. Se Ferietilskrivning for 14 dagslønnede

Opsætningen bruges i forbindelse med Automatisk tilskrivning af ferie

Det kan anbefales i stedet at benytte den nyere mulighed for tilskrivningsopsætning, som ud over ferie kan håndtere andre tilskrivninger, f.eks. feriefridage. Se Tilskrivningsopsætning

Ferieopsætning
Den unikke kode SmartTID bruger til at holde data ud fra hinanden
Beskrivelse
Mulighed for fritekstbeskrivelse af hvad ferieopsætningen indebærer.
Faktor
Det antal dage/timer der skal tilskrives. Hvis det er dage så tilskrives med faktoren. Hvis det er timer så tilskrives med "Timer pr. dag" * Faktor - se Ferie i timer
Dato formel
Dato formel for hvornår næste kørsel er beregnet fra sidste kørsel eller dags dato hvis sidste kørsel endnu ikke er angivet. Se dette hjælpedokument for hvordan dato formel kan opbygges Datoformel
Medtag i tæller beregning frem i tiden
Angiver hvorvidt denne ferieopsætning skal medtages i beregning af tæller totaler frem i tiden. 
Arbejdstype
Den arbejdstype der skal tilskrives ferie på. 
Ferie i timer
Angiver hvorvidt denne ferieopsætning er i dage (ikke markeret) eller timer (markeret).
Sidste kørsel
Dato og tidspunkt hvornår den sidst er kørt. Hvis den ikke er udfyldt betragtes opsætningen som inaktiv og har dermed ingen effekt.
Næste kørselsdato beregnes og styres ud fra denne dato i kombination med dato formel.


Gælder fra version:
Portal 0.7.9
Database 6.17.73