Under Rapporter -> Analyser kan du i højre side vælge forskellige analyser og andre udtræk fra SmartTID. Her finder du bl.a. et fraværsskema


Den viser en 4 ugers plan fra den mandag der ligger i start ugen (i dette tilfælde den 19 august). Man kan dog vælge at få vist færre end 4 uger, hvis det ønskes - men ikke flere end 4.

I skemaet er der 7 kasser i hver uge - en for hver dag og der vises 2 bogstaver af selve arbejdstypen (fraværskoden) for hver dag.

Bemærk: I dette skema vises kun fravær hele dage og fravær vil på en given dag ikke fremgå, hvis der også er registreret arbejdstid. Et eksempel kunne være hvis en medarbejder er stemplet ud 1 time før tid og har valgt en fraværsårsag, så fremgår denne ikke af dette skema. Her vises kun fravær i hele dage. Skulle der være mere end en fraværskode anvendt på samme dag, vises den første.

Farver: Dagene er markeret med blå farve, hvis arbejdskalenderen markerer den som arbejdsdag. Det vil sige, at weekender eller andre fridage er markeret med en grå farve.
De forskelige arbejdstyper kan som her tildeles forskellige farver: her er FERIE tildelt farven grøn, mens AFSPADSERING er tildelt farven rød.

Vi opererer med følgende statustyper for fravær i skemaet.
  1. Bogført fravær. Typisk bagud i tid af de fravær som er godkendt og bogført via kladden. Det er markeret med store bogstaver i fed. I dette tilfælde er FERIE på Kent bogført.
  2. Godkendt fravær bestilt frem i tid. Det vises med store bogstaver i normal skrift. AFSPADSERING på Bjørn i uge 36 er i dette tilfælde godkendt.
  3. Ikke godkendt fravær bestilt frem i tid. Vises med små bogstaver i kursiv. AFSPADSERING de første 3 dage i uge 37 på Poul er i dette tilfælde bestilt men endnu ikke godkendt af en leder.

Rev 01, Poul Christensen

Gælder fra version:
Portal 0.3.1
Database 6.17.32

Rev 02, Christian Bang

Gælder fra version: 
Portal 0.9.72
Database 6.19.60