Under Rapporter -> Analyser kan du i højre side vælge forskellige analyser og andre udtræk fra SmartTID. Her finder du bl.a. et fraværsskema


Den viser en 4 ugers plan fra den mandag der ligger i start ugen (i dette tilfælde den 19 august).

I skemaet er der 7 kasser i hver uge - en for hver dag og der vises 2 bogstaver af selve arbejdstypen (fraværskoden) for hver dag.

Bemærk: Der vises kun fravær i dette skema hvis der ikke også er registreret arbejdstid den pågældende dag. Eks. hvis en medarbejder er stemplet ud 1 time før tid og har valgt en fraværsårsag, så fremgår denne ikke af dette skema. Her vises kun fravær i hele dage. Skulle der være mere end en fraværskode anvendt på samme dag, vises den første.

Vi opererer med følgende typer fravær i skemaet.
  1. Bogført fravær. Typisk bagud i tid af de fravær som er godkendt og bogført via kladden. Det er markeret med store bogstaver i fed. I dette tilfælde er FERIE på Kent bogført.
  2. Godkendt fravær bestilt frem i tid. Det vises med store bogstaver i normal skrift. AFSPADSERING på Bjørn i uge 36 er i dette tilfælde godkendt.
  3. Ikke godkendt fravær bestilt frem i tid. Vises med små bogstaver i kursiv. AFSPADSERING de første 3 dage i uge 37 på Poul er i dette tilfælde bestilt men endnu ikke godkendt af en leder.

Rev 01, Poul Christensen

Gælder fra version:
Portal 0.3.1
Database 6.17.32