FAQ - Hvis et ansættelsesforhold er bragt til ende, skal medarbejderens ansættelsesperiode have en slutdato.
En medarbejder kan ikke slettes, da der er data i databasen knyttet til medarbejderen.
Derfor indsætter man en slutdato, og medarbejderen er ikke længere en del af dagligdagen, men alle registreringer er stadig bevaret i dataasen.

  • Klik på 'Daglige opgaver'
  • Klik på 'Medarbejder'.
  • Klik på den pågældende medarbejders navn/linje eller brug funktionsknappen i højre side.
  • Klik på 'Ansættelsesperiode' og tilføj en slutdato.
  • Husk at gemme.
Image Placeholder

  • Hvis du herefter IKKE ønsker at se fratrådte medarbejdere i oversigter, eller rapporter - kan med fordel benyttes 'Filter' funktionen 'Ansat'. 
  • Vælg 'JA' for udelukkende at se medarbejdere, med en aktiv ansættelse.
Image Placeholder