FAQ - Hvis et ansættelsesforhold er bragt til ende, skal medarbejderens ansættelsesperiode have en slutdato.
En medarbejder kan ikke slettes, da der er data i databasen knyttet til medarbejderen.
Derfor indsætter man en slutdato, og medarbejderen er ikke længere en del af dagligdagen, men alle registreringer er stadig bevaret i dataasen.

  • Klik på 'Daglige opgaver'
  • Klik på 'Medarbejder'.
  • Klik på den pågældende medarbejders navn/linje eller brug funktionsknappen i højre side.
  • Klik på 'Ansættelsesperiode' og tilføj en slutdato.
  • Husk at gemme.
Image Placeholder

  • Hvis du herefter IKKE ønsker at se fratrådte medarbejdere i oversigter, eller rapporter - kan med fordel benyttes 'Filter' funktionen 'Ansat'. 
  • Vælg 'JA' for udelukkende at se medarbejdere, med en aktiv ansættelse.
Image Placeholder

Bemærk, at en medarbejder ikke kan slettes, hvis der er tidsposter tilknyttet medarbejderen. Hvis man slettede ville alle muligheder for analyse og statistik forsvinde. Men af hensyn til GDPR-lovgivningen, kan man anonymisere tidligere ansatte, det kan man læse om her.