En medarbejder kan som udgangspunkt IKKE slettes i SmartTID pga. den historik vedkommende har i systemet, her tænkes på bl.a. på tids- og jobposter, analyser og statistikker.

Men ifølge GDPR-lovgivningen* skal en medarbejders personlige data kunne fjernes.

Dette gøres fra Medarbejder listen på den enkelte medarbejder under Funktioner.

Image Placeholder

Når medarbejderen anonymiseres, slettes alle personfølsomme data, og medarbejderkoden erstattes med et unikt ID. Medarbejderen vil herefter ikke være synlig på diverse billeder.

Men alle stemplinger/timer samt forbrugt tid på projekter bibeholdes - til brug for statistikker, analyser osv.

Det er muligt at få lavet en opsætning i SmartTID, der automatisk vil anonymisere medarbejdere efter et angivet antal måneder efter fratrædelse, f.eks. 36, 48 eller 60 måneder. Kontakt SmartTID på support@smarttid.dk, hvis du ønsker hjælp til denne opsætning.

*Ifølge GDPR-lovgivningen må man ikke gemme persondata 'længere end højst nødvendigt'. Det vil sige, at man bør have en procedure for at anonymisere medarbejdere inden for et givent tidsrum. For nogle virksomheder er det månder, for andre år - endda mange år. Men det er vigtigt at have en sådan procedure beskrevet eller gennemført, hvis der nogensinde skulle opstå et problem - GDPR-brud er alvorlige.
Det skal understreges, at SmartTID ApS ikke kan rådgive om GDPR specifikt eller generelt i øvrigt - ovenstående er udelukkende en overordnet vejledning.