En medarbejder kan IKKE som udgangspunkt 'Slettes' i SmartTID pga. den historik vedkommende har i systemet, her tænkes på JOB-Analyse, Statistikker etc.

Men i følge GDPR-lovgivning skal en medarbejders personlige data kunne fjernes.

Dette gøres i Webportal, under 'Medarbejder listen' på den enkelte medarbejder og 'Funktioner' - Se ill. nedenfor.

Image Placeholder

Efter medarbejderen er 'Anonymiseret' erstattes ALLE personfølsomme data, med autogeneret data, som fortløbende nr. til navn.
MEN stemplinger(timer) samt forbrugt tid på projekter bibeholdes - til senere statistik, analyser osv.

Image Placeholder