Daglig status er et redskab til at se, hvem der er stemplet ind på en given dag. Her kan man også se, hvilke jobs de er i gang med.

Medarbejder nr.
Den unikke kode, der hjælper systemet til at identificere medarbejderen.
Navn
Medarbejderens eget navn.
Kladde
Her ses hvilken kladde den givne medarbejder tilhører. Læs mere. 
Afdeling
Her kan det ses hvilken afdeling medarbejderen tilhører, hvis dette er angivet. Læs mere.
Arbejdstype
Her kan det ses hvilken arbejdstype, den givne medarbejder er i gang med. Læs mere.
Log start
Det eksakte starttidspunkt hvor registreringen er foretaget på et 'device' - en tablet eller telefon.
Log slut
Det eksakte sluttidspunkt hvor registreringen er foretaget på et 'device' - en tablet eller telefon.
Starttid
Starttidspunktet er som udgangspunkt det samme som 'logstart', men hvis der fx bruges afrundinger vil starttidspunktet være redigeret efter denne regel - fx kunne kl. 07:03:28 blive rundet af til 07:15:00, hvis der rundes op til hele kvarter. Og 07:15 vil så være det tidspunkt, der regnes fra.
Tastes tidspunktet manuelt vil det være det tastede tidspunkt, der regnes fra.
Sluttid
Sluttidspunktet er som udgangspunkt det samme som 'logslut', men hvis der fx bruges afrundinger vil sluttidspunktet være redigeret efter denne regel - fx kunne kl. 07:03:28 blive rundet af til 07:15:00, hvis der rundes op til hele kvarter. Og 07:15 vil så være det tidspunkt, der regnes fra.
Tastes tidspunktet manuelt vil det være det tastede tidspunkt, der regnes fra.
Distrikt
Her kan det ses hvilket distrikt der arbejdes under, hvis det er angivet. Læs mere.
Holdleder
Her ses hvilken holdleder, der måtte være tilknyttet medarbejderen, hvis det er sat op.
Profil
Her ses medarbejderens profil. Læs mere.
Telefon
Medarbejderens telefonnummer, hvis det er skrevet ind på 'medarbejderkortet'.
Mobiltelefon
Medarbejderens telefonnummer, hvis det er skrevet ind på 'medarbejderkortet'.
Email
Medarbejderens email-adresse, hvis det er skrevet ind på 'medarbejderkortet'.
Job
Den unikke kode - titel, navn eller nummer - for det job som medarbejderen er stemplet ind på.
Operationsbeskrivelse
Viser hvilken operation medarbejderen er i gang med. Læs mere.
Aktivitetebeskrivelse
Viser hvilken aktivitet medarbejderen er i gang med, hvis dette er angivet. Læs mere.
Jobgruppe
Viser hvilken jobgruppe medarbejderen tilhører. Læs mere.
Beskrivelse
Viser den mere detaljerede fritekstbeskrivelse af hvad jobbet er eller går ud på, hvis det er angivet.
Beskrivelse 2
Viser den mere detaljerede fritekstbeskrivelse af hvad jobbet er eller går ud på, hvis det er angivet.
Bemærkninger
Viser om medarbejderen har skrevet en bemærkning i forbindelse med sin indstempling, hvis der er åbnet for denne mulighed.


Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33