I forbindelse med den nye ferielov er der aktiveret en kørsel der tilskriver ferie iht. ferieopsætningen. Den er standard sat til at tilskrive 2,08 feriedag for alle medarbejdere med første gang den 30 september 2020.
Læs herunder om hvordan det fungerer:
Læs her om hvordan de 'manglende' 0,04 feriedage tilskrives, da 2,08 dage x 12 måneder ikke giver 25 dage.

SQL job

Der ligger et SQL job som er aktiveret der håndterer dette og som kører første gang den 30. september 2020 i tidsrummet kl. 23:00 - 23:55.

Hvis man ikke ønsker denne feriekørsel skal afvikles kan den blot deaktiveres ved at fjerne markering i "aktiv"

Image Placeholder


Hvem tilskrives ferie?

Det gør alle medarbejdere som er ansat den sidste dag i måneden og som har en ferieopsætning.

Dette felt er standard udfyldt med "DAGE" for alle medarbejdere der er oprettet før opdateringen til version 6.17.73. Så slet denne på de medarbejdere som ikke ønskes behandlet. F.eks. udenlandske medarbejdere, vikarer og løsarbejdere, som I ikke ønsker at holde en feriesaldo på.
Image Placeholder

Ferie i timer

Som udgangspunkt tilskrives ferie i dage med faktoren 2,08 feriedag pr. måned. Hvis man har en lokalaftale om at ferie kan afholdes i timer, så kan ferie også tilskrives i timer. I samarbejde med nogle af vores kunder, der har dette behov, har SmartTID gjort det muligt, at man via ferieopsætningen kan markere om der skal tilskrives i timer fra og med version 6.17.73.

Via ferieopsætningen er det muligt at markere om en gruppe af medarbejdere skal have "Ferie i timer". Hvis det er aktiveret og medarbejderen ellers opfylder ovenstående kriterier for "hvem tilskrives ferie", så vil de blive tilskrevet efter formlen:

"Timer pr. dag" * Faktor 

"Timer pr. dag" findes på medarbejderens stamoplysninger og er standard sat til 7,4. Dette kan rettes på den enkelte medarbejder og på den måde påvirke hvor mange timer der tilskrives.

Gælder fra version 6.17.73