Fravær til godkendelse er en liste over ønsket fravær, som skal håndteres inden fraværet bliver gældende. Typisk vil det være medarbejdernes fraværsønsker, der kommer ind, som så skal godkendes for at kunne træde i kraft. At medarbejderne kan anmode om fravær kræver, at der er givet tilladelse til det via deres profilindstillinger.

Fraværsønskerne kan godkendes eller afvises via 'Funktioner'-knappen længst til højre.
Hvis et fraværsønske afvises, er der mulighed for at give en begrundelse til medarbejderen, der således vil modtage en besked om dette.

Via 'Funktioner'-knappen er det også muligt at tilgå medarbejderkortet og dermed finde en oversigt over den pågældende medarbejders fravær - både tidligere og kommende.

Læs om generering af fravær her.


Fravær til godkendelse
En medarbejder kan søge om fravær, hvilket efterfølgende skal godkendes.
Medarbejderkode
Den unikke kode SmartTID bruger til at skelne de forskellige medarbejdere fra hinanden.
Navn
Medarbejderens navn.
Afdeling
Den afdeling medarbejderen måtte tilhøre, hvis dette bruges. Læs mere.
Startdato
Datoen for fraværets begyndelse.
Slutdato
Datoen for fraværets slutning.
Arbejdstype
Hvilken type fri, der er tale om - fx afspadsering, ferie eller barns første sygedag. Læs mere.
Beskrivelse
Fritekstfelt til notater.
Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33