FAQ - Jeg skal kun genere fravær for enkelte medarbejder, ikke alle?

For at komme til kun at genere fravær for en enkelt eller få medarbejdere, må man sortere sine data - men først må man definere, hvilken type fravær det er og hvornår: 

Image Placeholder

 1. Benyt menuen 'Fravær'
 2. Klik på 'Generer fravær'
 3. Definér tidsperioden som fraværet strækker sig over
 4. Vælg arbejdstypen
 5. Det er altid den gældende arbejdskalender, der tages udgangspunkt i. Men i visse tilfælde kan det være nødvendigt at ændre på arbejdskalenderen for de givne medarbejdere i netop den periode der genereres fravær for. Så er det her, man 'tvinger' en anden kalender på medarbejderen/medarbejderne.
 6. Mulighed for at tilføje en bemærkning
 7. Det er muligt at sortere på medarbejderne via filterfunktionen. Man kan også benytte hurtigsøgningsfeltet enten alene eller i kombination med filtrene.
 8. Med 'Vælg poster' er det muligt at vælge én eller flere medarbejdere til - eller én eller flere medarbejdere fra.
Som alternativ kan man faktisk gå ind på den enkelte medarbejder og tilføje (eller redigere/slette) fravær dér:

Image Placeholder

 1. Vælg 'Daglige opgaver'
 2. Klik på 'Medarbejder' og find den specifikke medarbejder, du skal tilføje/redigere/slette fravær for
 3. Benyt 'Funktioner' for enden af linjen
 4. Lad musen pege på 'Stamoplysninger'
 5. Vælg 'Fravær' i den menu, der kommer frem
 6. Et nyt vindue åbner, og her kan du redigere/slette fravær via 'Funktioner'
 7. Eller du kan tilføje nyt fravær via '+Nyt fravær'.
 8. Man kan sagtens lægge fravær ind bagud i tid. Hvis man godkender fravær bagud i tid, så fremkommer der dialog boks med spørgsmål, om man ønsker at lægge fraværet direkte i kladden med markering for godkendt. Herfra skal det så bogføres på vanlig vis.

Læs om godkendelse af fravær her.