Fravær til godkendelse
En medarbejder kan søge om fravær, hvilket efterfølgende skal godkendes.
Medarbejderkode
Den unikke kode SmartTID bruger til at skelne de forskellige medarbejdere fra hinanden.
Navn
Medarbejderens navn.
Afdeling
Den afdeling medarbejderen måtte tilhøre, hvis dette bruges. Læs mere.
Startdato
Datoen for fraværets begyndelse.
Slutdato
Datoen for fraværets slutning.
Arbejdstype
Hvilken type fri, der er tale om - fx afspadsering, ferie eller barns første sygedag. Læs mere.
Beskrivelse
Fritekstfelt til notater.
Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33