Helligdagsopsætning
En helligdag er en særlig type dag, hvortil der knytter sig særlige regler- fx særlige tillæg eller frihed. Det er ikke nødvendigvis alle helligdage, der skal regnes ens med for alle medarbejdere. Derfor kan man lave forskellige helligdagsopsætninger. Eks. håndteres 1. maj og grundlovsdag ikke nødvendigvis ens for funktionærer eller timelønnede

Kode
Den unikke kode, som SmartTID bruger til at holde data ud fra hinanden, hvis der er flere opsætninger.

Beskrivelse
Mulighed for fritekstbeskrivelse af hvad en given helligsdagsopsætning indebærer.

Generer automatisk
Skal helligdage genereres automatisk?

Indsæt på ikke-aktiv medarbejder
Skal helligdage indsættes på ikke aktive medarbejdere?

Dato


Dato
De datoer, der skal optræde som helligdage i den aktuelle opsætning.

Beskrivelse
Helligdagens navn.

Arbejdstype
Hvilken arbejdstype, den pågældende helligdag skal registreres som - typisk koden HELLIGDAG. Læs mere.

Arbejdskalender
Denne info skal kun udfyldes hvis der skal gælde en anden opsætning mht. arbejdstid, pauser eller tillæg for den specifikke helligdag. Læs mere.


Tillæg fra Arbejdskalender
Benyttes hvis tillæg for den pågældende helligdag skal tages fra en alternativ arbejdskalender.
Typisk vil dette være gældende ved halve helligdage, hvor der ikke skal udløses tillæg for alle timer, men f.eks. først efter kl. 1200 på hverdage.

Dag for tillæg
Kan kun benyttes hvis "Tillæg fra Arbejdskalender er udfyldt".
Den valgte dag benyttes i stedet for den prædefinerede helligdagsdag på arbejdskalenderen.
Pr. standard vil dette ofte være søndag. I tilfælde hvor en tillægsberegning fra en alternativ arbejdskalender skal benyttes, kan der også henvises til at en helligdag skal benytte en specifik dag i tillægsopsætningen.
F.eks. hvis der skal udløses specifikke tillæg for den normale arbejdstid og denne varierer fra dag til dag. I dette tilfælde rettes helligdagsopsætningen, så det ikke er nødvendigt løbende at justere på arbejdskalenderens "Dag når det er Helligdag"-opsætning.
Under Funktioner er det muligt at oprette helligdage. Ved valg af funktionen oprettes helligdage for indeværende samt næste år, hvis ikke der findes en registrering i forvejen.

Kriterie for oprettelsen er, at der ligger mindst én Skærtorsdag på et tidligere år, hvorfra arbejdstypen hentes. Hvis ikke den findes, så tjekkes der om arbejdstypen HELLIGDAG med type = Holiday er oprettet, og så benyttes den. Ellers afvises oprettelsen.

Opdateret 18-03-2024
Felter: Tillæg fra arbejdskalender og Dag for tillæg gælder fra version:
Portal 0.13.10
Database 8.1.1

Gælder fra version:
Portal 0.10.3
Database 6.19.90