Helligdagsopsætning
En helligdag er en særlig type dag, hvortil der knytter sig særlige regler- fx særlige tillæg eller frihed. Det er ikke nødvendigvis alle helligdage, der skal regnes ens med for alle medarbejdere. Derfor kan man lave forskellige helligdagsopsætninger. Eks. håndteres 1. maj og grundlovsdag ikke nødvendig ens for funktionærer eller timelønnede
Kode
Den unikke kode SmartTID bruger til at holde data ud fra hinanden, hvis der er flere opsætninger.
Beskrivelse
Mulighed for fritekstbeskrivelse af hvad en given helligsdagsopsætning indebærer.
Generer automatisk
Skal helligdage genereres automatisk.
Indsæt på ikke-aktiv medarbejder
Skal helligdage indsættes på ikke aktive medarbejdere.
Dato
 
Dato
De datoer, der skal optræde som helligdage i den aktuelle opsætning.
Beskrivelse
Helligdagens navn.
Arbejdstype
Hvilken arbejdstype, den pågældende helligdag skal registreres som - typisk koden HELLIGDAG. Læs mere.
Arbejdskalender
Denne info skal kun udfyldes hvis der skal gælde en anden opsætning mht. arbejdstid, pauser eller tillæg for den specifikke helligdag. Læs mere.

 
Under Funktioner er det muligt at oprette helligdage. Ved valg af funktionen oprettes helligdage for indeværende samt næste år, hvis ikke der findes en registrering i forvejen.

Kriterie for oprettelsen er, at der ligger mindst én Skærtorsdag på et tidligere år, hvorfra arbejdstypen hentes. Hvis ikke den findes, så tjekkes der om arbejdstypen HELLIGDAG med type = Holiday er oprettet, og så benyttes den. Ellers afvises oprettelsen.

Gælder fra version:
Portal 0.10.3
Database 6.19.90