Det er nu muligt at sætte en specifik arbejdskalender til at gælde på en helligdag. Det er specielt i forbindelse med 1. maj og grundlovsdag at der kan være behov for dette da der kan være nogle ret individuelle regler i de enkelte lokalaftaler.

Det er derfor nu muligt at angive en arbejdskalender ud for en specifik helligdag som i nedenstående eksempel

Følgende regler gælder
  1. Hvis arbejdskalenderen er angivet indsættes denne i kladden på dagen via den natlige kørsel der indsætter alle aktive medarbejdere
  2. Hvis arbejdskalenderen er angivet tages arbejdstypen fra helligdagskalenderen - hvis denne ikke er udfyldt, tages arbejdstypen fra arbejdskalenderen
Bemærk at hvis ikke den kalender der angives har link til et helligdagssetup og en markering af hvilken dag der skal bruges ved en helligdag (eks. søndag) så skal alle dage sættes op mht. overtidsregler. Hvis der angives et helligdagssetup så kan man her nøjes med at sætte det op for den ene dag der vælges (eks. søndag)

Gælder fra version 6.16.24