Som udgangspunkt kan man i en webbaseret løsning kun se eller gøre én ting af gangen. Det fungerer ikke med flere vinduer, som man arbejder i på samme tid. Men vi kan dog godt skabe nogle genveje, der gør det muligt at blive i én menu og arbejde på noget andet alligevel.

En af disse genveje finder man på kladdelinjens 'Funktioner'-knap. Som udgangspunkt giver Funktioner-knappen som altid adgang til 'Rediger' og Slet'. Alt efter emnet kan der være flere funktioner tilknyttet - i tilfældet med kladdelinjen er det 'Godkend', 'Bogfør', Genberegn' og 'Ændringslog, der viser hvilke ændringer, der er foretaget med denne specifikke kladdelinje.

Yderligere er der en genvej til den specifikke medarbejder, som kladdelinjen omhandler. Det vil sige, at man kan åbne for redigering af medarbejdere, man kan tilgå Stamoplysninger - med oplysninger om fx fravær. Man kan tilgå Registreringer - men oplysninger om fx bogførte tidsposter. Desuden kan man gå direkte til profil og arbejdskalender ad denne vej - hvis man skal slå noget op eller redigere noget, kan man altså med udgangspunkt i kladden ændre disse grundlæggende elementer uden at forlade kladden.

Image Placeholder