I visse brancher arbejder medarbejderne ikke i samme tidsrum hver eneste uge. Vi kalder det arbejdsskift - at man den ene uge arbejder med et sæt arbejdstider og den anden med et andet sæt arbejdstider osv.
Arbejdsskift er fx meget brugt i landbruget. For at SmartTID kan registrere korrekt i forhold til disse skiftende arbejdstider, skal der oprettes arbejdsskift for den enkelte medarbejder.

Arbejdsskiftene oprettes som skabeloner, der trækker forskellige arbejdskalendere for hver af de givne uger, som skiftet kører over. Men først skal man have oprettet de varianter af arbejdskalendere, der skal bruges.

Opret arbejdskalendere til arbejdsskiftet:

Opret arbejdsskift:

Image Placeholder

  1. Vælg Menupunktet 'Arbejdstid'.
  2. Klik på 'Arbejdsskift'.
  3. Vælg '+Nyt arbejdsskift'.
  4. Vælg en unik kode, som vil være det SmartTID bruger til at skelne forskellige arbejdsskift fra hinanden.
  5. Beskrivelsen kan bruges til at gøre det synligt, hvilket skifte det er og for hvilken medarbejder. Her er defineret medarbejder, og det skifte, der er etableret i 2021.
  6. Datoen er i princippet ikke afgørende for hvornår skiftet starter. Det handler mere om, hvilken uge skiftet skal starte. Brug kalenderfunktionen (ved pilen) til at definere præcis den uge, skiftet skal tage sit udgangspunkt i. Her er valgt uge 35.
  7. Et skifte kan gøres individuelt.
  8. Hvis skiftet er individuelt skal der vælges en medarbejder, som skiftet gælder for.
  9. Dette skifte kører over fire uger, og som defineret ovenfor begynder skiftet i ulige uger, uge 35. Derfor vil dette skifte køre i sekvenser, der ser således ud: 35-36-37-38, 39-40-41-42, 43-44-45-46 osv.
  10. Klik 'Fortsæt'.

Arbejdsskift info

Kode
Den unikke kode SmartTID bruger til at skelne forskellige arbejdsskift fra hinanden.
Beskrivelse
Mulighed for fritekstbeskrivelse af hvad det givne arbejdsskift  indebærer.
Startdato
Den dato skiftet begynder (skal være før dags dato).
Individuel
Hvis arbejdsskiftet kun berører en enkelt medarbejder vælges 'Individuel'. Herefter vælges den givne medarbejder.
Medarbejder
Her vælges den enkeltmedarbejder som skiftet måtte berøre, hvis det er individuelt. Læs mere.
Antal uger
Definerer hvor mange uger et skift 'ruller' over - fx 3 uger.
Linje
 
Skift nr.
Hvilket nummer i rækken af skift dette aktuelle skift har.
Arbejdskalender
Vælg hvilken arbejdskalender, der er i brug til dette skift. Læs mere.
Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33