De medarbejdere som har adgang til "Total" knappen på SmartTID Terminal eller SmartTID Phone har nu fået en knap mere ud over knapperne "Tæller totaler" og "Lønperioder".

Flere har ønsket en ugebaseret opgørelse som gør det nemt for medarbejderen at få overblik over en uge af gangen.

Image Placeholder

Der medregnes kun de timer for arbejdstyper der er markeret med "Tæl som normaltid", hvilket typisk er alle arbejdstyper af typerne "Normal", "Fravær" og "Helligdag". Der kan dog være arbejdstyper som som ikke tæller med her eks. "Fri uden løn" og lign. Det kan sættes op på de enkelte arbejdstyper

Alle registrerede timer medregnes uanset om de er godkendt og bogført eller ej.

Eksempel på uge 40.
  • Timer. Alle medregnede timer
  • Arbejdstimer. Kun medregnede timer af typen "Normal"
  • Fravær. Kun medregnede timer af typen "Fravær"
  • Helligdag (ikke med i dette eksempel). Kun medregnede timer af typen "Helligdag"

Image Placeholder

Rettelsen er gældende fra version 6.18.60