Dette dokument beskriver opsætning af integrationen mellem SmartTID og Zenegy.

Log ind på smartportal.smarttid.dk og åbn menupunktet Løn (kræver brugerrettigheder):


Image Placeholder

Her skal følgende specificeres i de nævnte underpunkter:

Lønsystem

  • Zenegy skal figurere på listen over lønsystemer. Er dette ikke tilfældet, så tilføj Zenegy ved at trykke på knappen "+ Nyt lønsystem" og udfylde felterne som herunder:
Image Placeholder
Lønperiode

  • Der kan være en eller flere lønperioder i SmartTID. Der kan typisk være oprettet en til 14 dagslønnede og en til månedslønnede, men der er ingen begrænsning på antallet. En ny lønperiode kan oprettes ved at trykke på knappen "+ Ny lønperiode" og udfylde felterne. Som lønsystem vælges Zenegy:
Image Placeholder
Se mere om lønperioder her.


Lønopsætning (autorisation)

Under Lønopsætning angives de nødvendige adgangsoplysninger ift. at tilgå Zenegy-systemet. Vælg fanebladet Zenegy:

  • I feltet Zenegy firma GUID angives den firma GUID, som Zenegy har tildelt dit firma
  • GUID findes hos Zenegy gå på fanen: 'Virksomhed' dernæst er GUID en del af del viste browser URL.
Image Placeholder
  • Et tryk på knappen "Godkend" fører dig over på Zenegy's login-side. Log ind med dit Zenegy brugernavn (e-mail-adresse) og adgangskode - eller alternativt med dit Azure-login.
  • Efter vellykket autorisation trykkes på knappen "Gem"
  • Autorisationen kan fjernes igen med knappen "Fjern autorisation"
Image Placeholder


Lønsatser

  • Ønskes det at benytte lønsatser fra SmartTID kan disse opsættes her. En ny lønsats oprettes ved at trykke på knappen "+ Ny lønsats" og udfylde information om lønsatsen og arbejdstype samt evt. medarbejder.
Image Placeholder

Under menupunktet Arbejdstid findes underpunktet Arbejdstype, hvor de lønarter, som anvendes i Zenegy, kan specificeres:

Image Placeholder

I kolonnen Lønart angives den værdi, som den pågældende arbejdstype lønmæssigt skal konteres som. Nedenstående er blot eksempler:

Image Placeholder

Af Zenegy's egen dokumentation fremgår de lønarter (timetyper og fraværstyper), som findes i Zenegy. Det er disse, der skal angives i Lønart for hver arbejdstype, der ønskes overført til løn i Zenegy.

Det er værdiens navn ved Zenegy, der skal angives i arbejdstypens Lønart i SmartTID. 
Image Placeholder

Når opsætningen er på plads, er det muligt at overføre løn fra SmartTID til Zenegy. Lønoverførsel er beskrevet her.