En lønperiode definerer hvor ofte en medarbejder skal afregnes løn og har en start- og slutdato - fx pr. fjortende dag eller pr. måned.

Klik på knappen '+ Ny lønperiode'.

Image Placeholder
 • Udfyld kode og beskrivelse, og vælg evt. lønsystem. 
  • Hvis der ikke er integreret et lønsystem i jeres løsning vil denne drop downliste være blank. 
  • Hvis der er integreret et lønsystem i jeres løsning, kan man vælge at sætte lønsystemet på, hvilket oftest er, det der vælges. Men der findes eksempler på, at visse gruppers løn ikke udbetales via lønsystemet.
 • Klik på [Gem]
Nu åbner 'Rediger lønperiode':

Image Placeholder

 • Vælg 'Linje'
Image Placeholder
 • Udfyld 'Periode navn' efter det mønster, der skal bruges (fx 14 dage eller mdr).
 • Definer startdato og slutdato
 • Låst er en mulighed for at blokere for fremtidige posteringer i perioden
 • Overført er en mulighed for at markere, om der er foretaget overførsel af løn for denne periode. 
Lønperiode
 
Kode
Den unikke kode SmartTID bruger til at holde data ud fra hinanden.
Det kan fx være 'MDR' for måned eller '14D_lige' for 14-dagesperioder i lige uger.
Beskrivelse
Mulighed for fritekstbeskrivelse af hvad lønperioden indebærer.
Lønsystem
Vælg lønsystem.
Identitets nummer
Nogle lønsystemer kræver et identitetsnummer, som kan være et kunde nr., cvr nr. eller lign. Dette nummer kan i visse tilfælde også være forskellige fra lønperiode til lønperiode, så man eks. kan overføre 14 dagslønnede til et selskab og månedslønnede til et andet.
Overførselsdato
Her kan der vælges hvilken dato den post der overføres til lønsystemet skal have. Som standard er det postens startdato. Normalt summeres alt pr. lønperioede pr. lønart og datoen vil så være den første dato på den lønart. Alternativt kan den sidste posteringsdato vælges eller start/slut datoen for selve lønperioden.
API Key
Normalt tages API Key fra lønopsætningen, men hvis man ønsker at sende til forskellige konti i lønsystemet kan man angive API Key til den konto/selskab her pr. lønperiode
Dato formel
Med dato formel angives hvor lang en peiode der er tale om. Typisk 14D for 14 dages lønperioder eller 1M for månedsperioder. Det bruges til Automatisk generering af lønperioder
Autogenerer antal perioder frem
Fortæller den kørsel automatisk oprettelse af lønperioder hvor mange perioder der skal oprettes frem i tid
Rediger linje
 
Periode navn
Den unikke kode SmartTID bruger til at holde data ud fra hinanden.
Startdato
Definerer hvornår en lønperiode starter - systemet bruger denne oplysning, så formatet er:
20-01-2020 (perioden starter 20. januar) og skal hænge sammen med slutdatoen.
Slutdato
Definerer hvornår en lønperiode slutter - systemet bruger denne oplysning, så formatet er:
19-02-2020 (perioden slutter 19. februar) og skal hænge sammen med startdatoen.
Låst
Giver mulighed for at låse perioden, så der ikke registreres flere timer i denne.
Overført
Giver mulighed for at markere, om perioden er overført til lønsystemet, så man undgår ved et uheld at overføre flere gange.


Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33