Et smartpunkt er, kort fortalt, en handling der kan aktiveres når en medarbejder er på en bestemt placering.
Se en gennemgang af Smartpunkt på video her: https://youtu.be/VzsbKYVywUY

Smartpunktet kan være fysisk ved at der er placeret en smartpunkt i form af et klistermærke på 6*6 cm som en medarbejder kan læse vha. sin smartphone. Det kan også være virtuelt så smartpunktet kan aktiveres på medarbejderens smartphone hvis man er inden for x antal meter fra denne placering.

Image Placeholder

Vi har udtænkt og udviklet begrebet smartpunkter for at gøre det mere enkelt at lave præcis tidsregistrering. Det er en sikkerhed for såvel medarbejder, arbejdsgiver og evt. kunder at der aldrig er tvivl om hvornår og hvem der har udført et bestemt stykke arbejde.

Smartpunkter kan anvendes til rigtig mange ting og de kan nok bedst forklares ved nogle konkrete eksempler.

Servicebranchen

Rengøring og facility service

En rengøringsvirksomhed har fået en opgave hos en kunde. Der skal gøres dagligt rent i omklædning, kantine og kontorlokaler. Der oprettes et job på kunden og en operation til hver placering - omklædning, kantine og kontorlokaler.

Nu ville en medarbejder kunne stemple ind på dette job og vælge den operation der påbegyndes og der ville dermed være dokumentation for hvem der havde udført opgave og hvornår.

For at lette denne registrering og sikre yderligere dokumentation for udførsel kan der nu oprettes 3 smartpunkter. Disse smartpunkter har en fysisk adresse, eks. Østerbrogade 11, 7200 Grindsted. Hver smartpunkt forbindes til hver af de 3 operationer på dette job.

De fysiske smartpunkter placeres hos kunden i omklædning, kantine og kontor og den enkelte medarbejder skal blot holde sin smartphone op til smartpunktet for at registrere at det pågældende arbejde er påbegyndt. Når der scannes et nyt smartpunkt stoppes tiden på den foregående og tiden på den nye startes. Evt. spørgsmål ifm. stop at tid på en operation vil blive stillet, helt på samme måde som hvis medarbejdere havde trykket sig frem til den operation via menuen.

Afdelingsleder kan via portalen i SmartTID se et kort på Google Maps hvor alle smartpunkter i et givet område er markeret. Vedkommende kan filtrere på en periode - eks. i dag - og se hvilke smartpunkter der arbejdes på lige nu, hvilke som er fuldført og hvilke som mangler.