Fysiske SmartPunkter

Fysiske SmartPunkter har mange forskellige anvendelsesmuligheder og her er en kort gennemgang af hvordan disse opsættes. Det er særlig anvendeligt når der ønskes at en knap eller procedure der skal foretage en bestemt handling på en nærmere bestemt lokation.

Fysiske SmartPunkter har stor anvendelsesmuligheder. De kan bruges til at angive at man er færdig med at rengøre et bestemt sted for eksempel et toilet eller en kantine. Det kan også være man vil kunne skifte afdeling og sikre at der vælges den rigtig afdeling eller skifte lastbil i løbet af dagen og sikre at det er den rigtig lastbil der vælges ved at tildele en bestemt funktionsværdi.

Fysiske SmartPunkter har særligt sin anvendelse ved at de ikke er afhængige af GPS-signaler så har man behov for flere steder i en bygning hvor man vil kunne udføre bestemte handlinger så vil nøjagtigheden på de virtuelle SmartPunkter blive udfordret.

Opsætning af fysiske SmartPunkter

Når der oprettes et nyt SmartPunkt skal der angives et navn og en beskrivelse om hvad dette SmartPunkts anvendelse er. 1. SmartPunktets navn.
 2. En beskrivelse af hvad SmartPunktet kan anvendes til.
 3. Valg mellem om SmartPunktet skal fungere som en knap eller aktivere en Stored Procedure.
 4. Her angives hvilken funktion SmartPunktet har når det anvendes. Her er valgt at der skal stemples ud
 5. Skal der ved anvendelse af SmartPunktet i dette tilfælde 'Stemples ud' være en specifik fraværsårsag kan denne sættes ind her. Skal der altid vælges flex angives arbejdstypen flex kode i feltet funktionsværdi. Skal der ikke foretages et valg skal dette felt være tom.
 6. Der vælges Længde- og breddegrad ved at søge koordinaterne i Google Maps. (Kan fravælges når SmartPunktet skrives fra telefonen.)
 7. Vælg afstand fra koordinater valgt i Google Maps. (Kan fravælges når SmartPunktet skrives fra telefonen.)
 8. Smartpunktet sættes til at være aktiv.
 9. Der angives at det er et fysisk SmartPunkt
 10. Der angives om det skal være skrivebeskyttet. Ved at skrivebeskytte et SmartPunkt kan det ikke anvendes til andrefunktioner hvis det ikke længere skal anvendes. Dog kan det ikke overskrives til for eksempel at henvise til en hjemmeside eller andre funktioner som det ikke skal anvendes til.
SmartPunktet som skrives kan ikke længere overskrives med andre SmartPunktopsætninger.
Image Placeholder

Tildele opsætning til SmartPunkt

Når SmartPunktet er opsat skal det fysiske SmartPunkt tildeles de angivne egenskaber.

 1. Dette gøres ved at en profil har fået mulighed for en knap der hedder SmartPunkt (Tildel)
 2. Herefter kan der vælges det SmartPunkt der skal tildeles.
 3. Når der er valgt hvilket SmartPunkt der skal tildeles er der nogle få muligheder som kan vælges via tildelingsmenuen på telefonen. Er disse i orden vælges 'Skriv til SmartPunkt'
  1. Skal SmartPunktet skrivebeskyttes?
  2. Skal der gemmes GPS position på SmartPunktet?
  3. Hvor stor skal afstanden være fra GPS koordinatet?
 4. Der aktives på telefonen at egenskaberne kan tildeles og dette gøres ved som angivet at holde telefonen hen over SmartPunktet.
 5. Herefter kan SmartPunktet anvendes til den funktion som det er blevet tildelt SmartPunktet.

Image Placeholder  Image Placeholder  Image Placeholder  Image Placeholder

Anvendelse af fysiske SmartPunkter

 1. Åben SmartTID app'en og log ind.
 2. Eventuelt tryk på 'Læs SmartPunkt'.
 3. Hold telefonen hen over SmartPunktet.
 4. SmartPunktet udfører den handling som er tildelt.
 5. Luk app'en igen.
På nogle telefoner er der sikkerhed som gør at der kommer en advarsel på telefonen forhindre at handlingen sker uden at aktivere advarslen.

10-02-2023 - Anders Normann-Nielsen
Opdateret 24-01-2024 - Anders Normann-Nielsen