Nye features pr. april 2022:
Fra og med version 6.19.30 vil lønbilaget være ændret. Det har som udgangspunkt samme funktionalitet som den tidligere version, men den performer langt bedre og har et andet layout. Ny funktionalitet vil i løbet af de kommende versioner blive bygget på.

Opsætning af lønbilag er den samme som hidtil Opsætning af lønbilag

Der er nu flere muligheder for at få rapporter ud - se her hvordan du Filtrerer og download rapporter som pdf eller zip filer 
Lønbilag bruges til at få vist  få vist en medarbejders tidsregistreringer for en periode summeret dag for dag i forskellige kolonner.

Rapporten kan sættes op til at vise nøjagtig de kolonner man ønsker, og man kan frit bestemme hvilke arbejdstyper, der skal summeres i de forskellige kolonner. Man kan også operere med forskellige setups. Eks. kan man have et setup til timelønnede og et til funktionærer. Læs mere under Opsætning af lønbilag.

I det følgende er en gennemgang af hvordan man bruger lønbilag:

 1. Vælg startdato for den ønskede periode.
 2. Vælg slutdato for den ønskede periode.
 3. Vælg hvilket bilag, der ønskes - der kan være flere forskellige opsætninger fx efter arbejdskalender.
 4. Vælg om lønbilaget skal sendes ud til de medarbejdere, der er registreret med en e-mailadresse. I lønbilagsopsætningen specificerer feltet 'Send til privat e-mail', hvorvidt der udsendes til medarbejdernes arbejds-e-mailadresser eller til deres private e-mailadresser. Hvis der ikke er sat flueben i 'Send til privat e-mail', så sendes der til arbejds-e-mailadresserne. I 'Personlig info' i menupunktet 'Medarbejder' under 'Daglige Opgaver' kan medarbejderens arbejds-e-mailadresse (feltet 'E-mail') og private e-mailadresse (feltet 'Privat e-mail') angives.
 5. Klik på [Vis Medarbejdere].
Nu fremkommer listen over medarbejdere registeret i databasen.

 1. Det kan være en fordel at begrænse antallet af medarbejdere, der laves et lønbilag for ad gangen. Ligesom der heller ikke er den store pointe i at bruge tid på at generere bilag for folk, der ikke har haft timer i den givne periode (fx tidligere ansatte).
  1. Klik på knappen 'Filter' og vælg din(e) sorteringsmetode(r). Man kan kombinere flere filtre.
 2. En anden metode kan være at klikke på 'medarbejderlinjen' og dermed markere den (linjen bliver blå).
  1. Hvis der fx markeres to linjer vil der derfor kun blive generet lønbilag for disse to medarbejdere. Således er data først filtreret for at gøre det mere overskueligt, og derefter er to markeret for at præcisere.
  2. Hvis de to markeringer fjernes - ved at klikke på dem igen - vil der genereres lønbilag for det antal medarbejdere, der matcher de øvrige filtre, der er sat. 
 3. Klik på knappen [Udfør].
Nu kommer en statusboks, der fortæller, hvordan det gik:

 1. Antallet er succeser fortæller hvor mange lønbilag, der er genereret. Antallet af fejl fortæller hvor mange medarbejdere, der ikke havde registeret data i den pågældende periode.
 2. Der er nu to muligheder for at få lønbilagene at se.
  1. Enten henter man en samlet PDF-fil, hvor alle lønbilag ligger i det samme dokument opdelt pr. medarbejder.
  2. Eller man kan hente en PDF ZIP-fil, hvor alle lønbilag generes i hver deres selvstændige fil, hvilket kan bruges til videre sendelse på e-mail.
  Lønbilagene genereres og der vil alt efter browser ligge klar enten i bunden af skærmen eller i toppen af skærmen. Klik direkte på den, eller klik på (alt efter browser) de tre prikker eller den lille pil, der er i siden af 'filboksen' for at vælge, hvad der skal ske med filen.