I nedenstående video kan du se hvordan du filtrerer og udvælger de medarbejdere der skal medtages i en rapport og downloader selve rapporten enten som en samlet pdf fil eller som enkeltstående pdf filer i en zip folder.

Bemærk: De fleste rapporter vil være designet således at når du indtastet dine afgrænsninger og trykker "Vis medarbejdere" så vil kun de medarbejdere som har data til rapporten blive vist. Eks. på lønbilaget hvor kun de medarbejdere som har data registreret i den pågældende periode på arbejdstyper som også indgår i det valgte lønbilag. Så hvis du ikke kan finde en bestemt medarbejder på listen, er det sandsynligvis fordi vedkommende ikke har data i perioden.