Lønbilag bruges til at få vist  få vist en medarbejders tidsregistreringer for en periode summeret dag for dag i forskellige kolonner.

Rapporten kan sættes op til at vise nøjagtig de kolonner man ønsker, og man kan frit bestemme hvilke arbejdstyper, der skal summeres i de forskellige kolonner. Man kan også operere med forskellige setups. Eks. kan man have et setup til timelønnede og et til funktionærer. Læs mere under Opsætning af lønbilag.

I det følgende er en gennemgang af hvordan man bruger lønbilag:

Image Placeholder

 1. Vælg startdato for den ønskede periode.
 2. Vælg slutdato for den ønskede periode.
 3. Vælg hvilket bilag, man ønsker - der kan være flere forskellige opsætninger fx efter arbejdskalender.
 4. Vælg om lønbilaget skal sendes ud til de medarbejdere, der er registreret med en email-adresse. I lønbilagsopsætningen specificerer feltet 'Send til privat email', hvorvidt der udsendes til medarbejdernes arbejds-email-adresser eller til deres private email-adresser. Hvis der ikke er sat flueben i 'Send til privat email', så sendes der til arbejds-email-adresserne. I 'Personlig info' i menupunktet 'Medarbejder' under 'Daglige Opgaver' kan medarbejderens arbejds-email-adresse (feltet 'Email') og private email-adresse (feltet 'Privat email') angives.
 5. Det kan være en fordel at begrænse antallet af medarbejdere, der laves et lønbilag for ad gangen. Det er store mængder data, der skal behandles, så ventetiden forkortes betragteligt ved at begrænse antallet.
  1. Her er der filtreret på 'Arbejdskalender' (der er valgt tre forskellige): Klik på knappen 'Filter' og vælg din(e) sorteringsmetode(r). Man kan kombinere flere filtre.
 6. En anden metode kan være at klikke på 'medarbejderlinjen' og dermed markere den (linjen bliver blå).
  1. Her er markeret to linjer, og der vil derfor kun blive generet lønbilag for disse to medarbejdere. Så i dette tilfælde er data først filtreret for at gøre det mere overskueligt, og derefter er to markeret for at præcisere.
  2. Hvis de to markeringer fjernes - ved at klikke på dem igen - vil der genereres lønbilag for 6 medarbejdere. 
 7. Klik på knappen 'Generer lønbilag'.
Nu kommer en statusboks, der fortæller, hvordan det gik:

Image Placeholder


 1. I dette tilfælde var der 3 succeser, hvilket vil sige, at der er dannet 3 lønbilag. Der er også 2 fejl, hvilket blot betyder, at der ikke var data for de givne medarbejdere i den pågældende periode.
 2. Lønbilaget kommer ud som en PDF-fil, der typisk vil ligger klar i bunden af skærmen. Klik direkte på den, eller klik på (alt efter browser) de tre prikker eller den lille pil, der er i siden af 'filboksen' for at vælge, hvad der skal ske med filen.