Med jobpostanalyser i SmartTID kan man designe sine egne rapporter på baggrund af bogførte jobposter. Det vil sige at kladderne skal være bogført for at data er med i analysen.

Bemærk: Fra version 6.18.40 har vi skiftet den komponent vi bruger til pivot analyse som giver lidt flere muligheder og bl.a. har indbygget graf komponent

Image Placeholder

VideoMan starter med at definere hvilket tidspunkt, man ønsker at analysere (1).

Herefter kan man trykke på 'Vis' (2) for at hente data for perioden. Skærmikonet (3) i venstre side, maksimerer visningsområdet. På den måde forsvinder menuen i venstre side, og der er mere plads til at se resultaterne.

Image Placeholder

For at vende tilbage til almindelig visning klikker man igen på skærmikonet.

Bemærk i øvrigt, at systemet vil huske din sidste analyse, så man ikke skal starte forfra, næste gang man besøger Jobanalysen.

Det er også muligt at gemme sine forskellige setups som skabeloner – hvilket vi vender tilbage til.

Jobanalysen minder om de pivottabeller, man kender fra Excel. Her består det af forskelige byggeklodser, 'felter', som man skal have sat sammen til en tabel. Man trækker felterne ned, hvor de skal bruges.

Image Placeholder
Men før man når til at kunne trække felter fra et sted til et andet , skal man via feltvælgeren (1) have valgt dem til og have dem placeret i hhv. rækker og kolonner. 
Klik på (1) og træk i felterne for at danne din pivottabel.


Bemærk, at man som udgangspunkt altid behandler data på baggrund af 'Totaltid'. Start derfor med at trække 'Totaltid' hen på 'DATA FELTER'.

Image Placeholder

  • Data felter grundlaget for analysen, og det vil typisk være Totaltid, man tager udgangspunkt i.
  • Kolonner giver mulighed for at dele data op i én type på den ene led.
  • Rækker giver mulighed for at dele data op i en anden type på den anden led.
Man kunne fx sætter ’Jobbeskrivelse’ på som kolonner og Medarbejder’ + 'Dato' på som rækker.

I dét tilfælde vil man have en opgørelse over hvor mange timer, der har været for de forskellige jobs pr. dato for de enkelte medarbejdere i den givne periode.

Bemærk, at det kun er data der er godkendt og bogført, der er til rådighed for Jobanalysen.

Man kan tilføje flere byggeklodser, felter, til sin analyse for at gøre den mere specifik. Eksempelvis kan man tilføje ’Afdeling’ til rækker, hvorved medarbejderne opdeles i de afdelinger, man måtte have dem knyttet til. På denne måde kan man bygge flere og flere lag på sin analyse, så den viser præcis dét, man ønsker at danne sig overblik over.

Image Placeholder

Her er det også muligt, at udfolde en hel rækkes poster på en gang. Man skal blot højre klikke på rækken, og så vælge "Expand All", eller "Collapse All", hvis man skal have udfoldet eller lukket alt. Der er mulighed for at begrænse (1) eller sortere i data, hvis man klikker på den lille trekant i siden af hver felt. Her kan man så udvælge det, man ønsker at se. Fx kan man vælge ikke at se alle jobs, men kun nogle udvalgte. Eller man kan ønske kun at se visse medarbejdere.

Tip: Hvis man skal sortere på dato, skal man bruge feltet 'Dato sorterbar'. Feltet der blot heder 'Dato' vil ikke kunne sorteres på tværs af måneder.

Image Placeholder

Jobanalysen kan eksporteres til Excel eller i CSV-format og graferne kan eksporters til PDF eller billedformat.Som nævnt kan man gemme sine analyser som skabeloner. Og er der flere i ens organisation, kan man definere, om det er en alle skal kunne se. Det angives enten ved redigering eller ved Gem.

Image Placeholder