I forbindelse med opdatering 8.2 er der følgende highlights:
 • Håndtering af EU Arbejdstidsdirektivet
 • Mulighed for at tilbageføre bogførte korrektionskladdeposter fra tidspostarkivet

Håndtering af EU Arbejdstidsdirektivet

På SmartTID Portalen er der en Tile, der viser medarbejdernes overskridelser af reglerne for
 • 11 timers reglen
 • 48 timers reglen
 • Nærved overskridelse af 48 timers reglen
 • Ugentligt fridøgn
Når man trykker på en af linjerne , åbner en Analyse, hvor man kan se hvem der har overskredet
en regel og hvornår. Rettighedsstyring sikrer at en medarbejder kun ser egne data.

For de enkelte regler er der Analyser som for hver regel dokumenterer
 • Hvem har overtrådt reglen.
 • Hvem har potentielt overtrådt eller været nærved.
 • Hvornår er det sket.
For at benytte funktionaliteten skal
 • Parameter under System opsætning/  fanen Arbejdstidsdirektiv være sat til Ja.
 • Til brug for beregning af 48 timers reglen skal der, på den enkelte profil, være angivet
  • Om der skal beregnes ud fra 4 eller 6 måneder.
  • De involverede arbejdstyper være markeret for at tælle med i beregningen.
 • For at få beregnet 'Tæt på' overskridelse af 48 timers reglen skal timetal være indsat i Parameter under System opsætning/  fanen Arbejdstidsdirektiv
Der er en uddybende forklaring på funktionalitet i forbindelse med håndtering af EU Arbejdstidsdirektivet:

Der er en uddybende forklaring på opsætning af funktionaliteten til håndtering af 48 timers reglen:

Disclaimer

SmartTID leverer funktionalitet der kan dokumentere overskridelser af reglerne om hviletid, 11 timers reglen og ugentligt fridøgn, samt reglerne om max 48 timers gennemsnitlig arbejdstid over en referenceperiode på 4 eller 6 måneder.

Funktionaliteten er et udtryk for den tolkning, som SmartTID til en hver tid har af reglerne. I takt med at reglerne bliver mere specifikt beskrevet og der evt. falder domme omkring tolkning af reglerne, vil vi tilrette SmartTID så funktionaliteten vil være i overensstemmelse med praksis på området.

Men det vil til hver en tid være virksomhedens eget ansvar at dokumentation af overtrædelser er korrekte.

Tilbageføre bogførte korrektionskladdeposter fra tidspostarkivet

Når man har oprettet en korrektionskladdelinje og bogført den, så har man nu mulighed for at annullere den, også selv om der ikke er en fejl. Der er nu lavet en funktion som lægger en bogført korrektionspost tilbage til korrektionskladden, hvor den kom fra.