Med funktionen 'Vælg poster' kan man udvælge poster eller linjer, som man så kan behandle samlet. Funktionen findes både på siden 'Medarbejder' og 'Kladde'.  

Hvis man skal slette eller på anden måde behandle mere end én kladdelinje, kan det være en fordel at benytte værktøjet 'Vælg poster', der findes ovenover tabellen med kladdelinjer.

Image Placeholder

  1. Klik på knappen 'Vælg poster'.
  2. Klik derefter på de kladdelinjer, der ønskes behandlet (slettes, godkendes, bogføres, genberegnes).
  3. Kontroller, at det er det ønskede antal linjer, der er markeret - en enkelt markering kan ophæves ved igen at klikke på den givne linje.
  4. På knappen funktioner vælges nu den handling, man ønsker udført.
Se video om funktionen