Vælg poster-funktionen

Almindeligvis er alle linjer eller poster klikbare, hvilket medfører, at de åbner for redigering. Imidlertid findes en funktion kaldet 'Vælg poster', der gør det muligt at vælge posten frem for at redigere den. Således overgår posten fra at være klikbar til at være valgbar. Når en post er valgt, kan man gøre noget ved den.

medarbejdersiden er det muligt at sende beskeder, fuldstændig som ved 'Generer beskeder' under menupunktet 'Kørsler'.

Se denne guide:


  1. Ved hjælp af filtrering er antallet af medarbejdere snævret ind til 3 ud af 17 medarbejdere (der er sat 4 filtre).
  2. Der er klikket på 'Vælg poster'.
  3. Her er én medarbejder udvalgt ved at klikke på vedkommende - man kunne vælge flere på samme måde eller vælge alle ved at undlade at klikke på nogen specifikt.
  4. Efter valg klikkes på knappen 'Funktioner', hvor 'Send beskeder' vælges.
  5. Beskeden sendes til den eller de valgte medarbejdere pr. den givne dato. Vælges dags dato vil det medarbejderne modtage beskeden, så snart de logger ind på tablet eller app næste gang. Vælges en dato frem i tiden, vil det være første gang der logges ind på den givne dato.
Læs generelt om menupunktet Medarbejder her.


kladdesiden medfører funktionen, at man kan godkende, bogføre, genberegner eller slette udvalgte poster.

Image Placeholder

  1. Her er der via filtre fundet frem til 4 poster.
  2. Via 'Vælg poster' er to af disse udvalgt.
  3. Ved at klikke på disse poster vælges de. Man kan vælge flere eller undlade at vælge nogen, hvorved alle de på siden viste poster vælges.
  4. På knappen 'Funktioner' findes muligheden for at godkende, bogføre, genberegne eller slette de valgte tidsposter.
Læs generelt om menupunktet Kladde her.