Tællertotaler bruges til at vise totaler for ferie, flex-saldo mv. Ved at sætte flere forskellige tællere op, kan man inkludere flere arbejdstyper i visningen, og dermed kan man designe sit helt eget setup.
Tællere sættes op i Tæller opsætning, der findes under menupunktet 'Arbejdstid'.

Tælleren givet et øjebliksbillede pr. den dato, der skrives ind i datofeltet. Typisk vil man vælge slutdatoen for en lønperiode eller et månedsskifte. Tælleren akkumulerer alle data bagud, så hvis en tæller ikke stemmer, må man via Korrektionskladde få opgørelsen til at passe. Man kan også se data ud i fremtiden, hvis man skriver en fremtidig dato ind som 'tælledato'. Således kan man fx se feriesaldo inkl. ønsket ferie.

Brug af Tællertotaler
Vælg først den dato, der skal tælles fra. I kolonnen 'Dato' vil man altid kunne se den dato, der tælles fra.
 
Brug filterfunktionen til højre for evt. at begrænse data og skab evt. et andet overblik ved at begrænse antallet af kolonner, der vises via knappen 'Kolonner' længst til højre.
Endelig kan man med hurtigsøgningsfeltet begrænse sine data helt ned til fx en enkelt person.

Beregn totaler pr. dato
 
- Felt/kalender
Her skriver man den ønskede dato for opgørelsen ind.
- Knap: Opdater totaler
Denne knap sætter beregningen i gang.
 
 
Medarbejder nummer
Medarbejderens unikke kode, som systemet bruger til at skelne medarbejder fra hinanden.
Navn 
Medarbejderens navn. 
Afdeling
Den afdeling medarbejderen er tilknyttet.
Kladde
Den kladde medarbejderen er tilknyttet. 
Dato
Datoen for beregningen. 
Afspadsering
Medarbejderens saldo for afspadsering på den givne dato. 
Feriedage
Medarbejderens saldo for feriedage på den givne dato.
Feriefri timer
Medarbejderens saldo for feriefri timer på den givne dato.