Opsætningen af tællere giver mulighed for at se status for det akkumulerede antal timer for en given arbejdstype.
De tællere der opsættes er enten for en enkelt arbejdstype - fx en tæller for sygdom - eller for en kombination af flere - fx tælleren for overtid, der kan være flere typer overtid slået samme i én tæller.

Opsæt tæller:
  • Klik på knappen '+Ny tæller'.
Udfyld 'Tæller kode' og 'Beskrivelse'. Tryk 'Fortsæt'.

1. Angiv om denne tæller skal være synlig for medarbejderne på apps eller terminal.
2. Angiv om denne tæller skal inkludere flex.

Image Placeholder

  • Gå videre til fanen 'Linje', 

Image Placeholder
  1. Vælg den arbejdstype, som tælleren skal behandle.
    1. Tilføj efterfølgende flere linje/arbejdstyper, hvis tælleren skal samle flere data i beregningen.
  2. Faktoren indstilles. Faktor 1 overfører registreringerne 1:1. Men i forbindelse med fx fravær kan man fx skulle have en negativ faktor.
  3. I forbindelse med feriedage tælles der registreringer og ikke timer. Her indstilles, om det skal være antallet af registreringer (oftest 1 pr. dag) eller om det skal være timer, der tælles.
  4. Indstil her, om planlagt fravær skal regnes med. Kigger man fremad kan det være en fordel at have med i sammentællingen.
'Kun til nuværende dato' bruges ikke pt.

  • Profil
På fanen 'Profil' defineres, hvilke profiler, tælleren skal gælde for. Vælger man ingen profiler, vil den regne for alle, mens man kan begrænse det ved at vælge udvalgte profiler til.

Bemærk, at man skal aktivere knappen 'Opdatér totaler' på siden 'Tæller Totaler' før en ny tæller regnes med. Det er ikke nok blot at indlæse siden.Rediger tæller
 
+ Ny tæller
Knap der opretter en ny tæller for en arbejdstype.
Tæller info
 
Tæller kode
Den unikke kode, som systemet bruger til at skelne tællerne fra hinanden.
Beskrivelse
Her kan du mere udførligt beskrive, hvad tælleren skal vise.
Vis ved login
Denne indstilling afgør, om det skal være muligt for medarbejderen at se denne specifikke tæller på tablet, phone eller terminal.
Vis ikke negative værdier 
Hvis denne aktiveres vises tælleren som 0 hvis den er mindre end 0.
Vis planlagt efter dato 
Hvis man ønsker at se f.eks. planlagt fravær efter dato for visning af tæller totaler. Se mere her Tællertotaler.
Tæller min.
Læs særskilt artikel om dette her Minimum på tællere
Tæller max.
Er pt. ikke aktiveret. 
Tæller min/max  aktiv
Læs særskilt artikel om dette her Minimum på tællere 
Inkluder flex
Hvis tælleren skal have flexsaldoen med i beregning.
Vis planlagt til dato
Mulighed for at begrænse tælleren frem til denne dato. Fx hvis man ikke ønsker at der skal tælles længere end til sommerferien. 
Linje
 
Ny tæller linje
Klik her for at tilføje en ny linje.
Arbejdstype
Vælg her den arbejdstype, tælleren skal behandle.
Faktor
Her defineres hvordan tælleren skal behandle enhederne. En tæller kan være positiv (fx 1) eller negativ (fx -1).
Tæl registreringer
Hvis tælleren skal se på antallet af registreringer i stedet for antallet af timer.  
Inkluder planlagt fravær
Vælg her om tælleren også skal regne planlagt fravær med. 
Kun til nuværende dato
Denne benyttes ikke. 
Startdato formel
Normalt tælles samtlige data med fra første registrering, men i særlige tilfælde som opsætning af tæller til at vise restferie til afholdelse inden 31-12 kan denne formel bruges til at angive startdatoen som altid beregnes ud fra den dato man ønsker tælleren vist for. Se også Datoformel 
Slutdato formel
Normalt tælles samtlige data med til den ønskede dato, men i særlige tilfælde som opsætning af tæller til at vise restferie til afholdelse inden 31-12 kan denne formel bruges til at angive slutdatoen. Se også Datoformel 
Profil
 
Valgt 
Vælg her hvilke profiler tælleren skal gælde for.
Hvis ingen profiler vælges, vil tælleren gælde for alle profiler. Hvis enkelte profiler vælges, vil tælleren ikke gælde for de øvrige.