Via opsætning og aktivering af tæller min/max kan man sætte grænser op på hvor langt ned man tillader en tæller at blive. Standard er dette ikke aktiveret på den tæller.

Det kan med fordel bruges på tællere som ferie, afspadsering m.fl. hvorfra medarbejderne kan bestille fravær selv eller hvor der oprettes fravær via "generer fravær" eller direkte oprettelse af fravær på den enkelte medarbejder.

  1. Her angives den værdi som må være den mindste. Det kan være en negativ, 0 eller positiv værdi
  2. Husk ak aktivere som gør at denne grænse tjekkes. Denne grænse tjekkes kun i forbindelse med oprettelsen af fraværsønsker. SmartTID tager også højde for den fremtidige værdi på den ønskede fraværs dag ud fra den automatiske ferietilskrivning. Der foretages ikke noget tjek hvis der manuelt angives eks. FERIE i en kladde eller korrektionskladde. Her går systemet ud fra at det er med vilje ifm. en manuel undtagelse.

Image Placeholder
Hvis der forsøges at oprette fravær som går under minimum kommer denne fejlmelding. Her eksempel fra SmartTID Phone

Image Placeholder