Via opsætning og aktivering af tæller min/max kan man sætte grænser op på hvor langt ned man tillader en tæller at blive. Standard er dette ikke aktiveret på den tæller.

Det kan med fordel bruges på tællere som ferie, afspadsering m.fl. hvorfra medarbejderne kan bestille fravær selv eller hvor der oprettes fravær via "generer fravær" eller direkte oprettelse af fravær på den enkelte medarbejder.

  1. Her angives den værdi som må være den mindste. Det kan være en negativ, 0 eller positiv værdi.
    BEMÆRK: Hvis en tæller må være lig med 0 skal 'Tæller min.' hedde -1, som  vist på illustrationen.
  2. Husk ak aktivere som gør at denne grænse tjekkes. Denne grænse tjekkes kun i forbindelse med oprettelsen af fraværsønsker. SmartTID tager også højde for den fremtidige værdi på den ønskede fraværs dag ud fra den automatiske ferietilskrivning. Der foretages ikke noget tjek hvis der manuelt angives eks. FERIE i en kladde eller korrektionskladde. Her går systemet ud fra at det er med vilje ifm. en manuel undtagelse.

Image Placeholder

Anmodning om fravær

Ved at anvende funktionen at anmode om fravær ud i fremtiden kan der på telefon og termínal laves en anmodning om dette. Herunder ses de oplysninger der skal indtastes til en anmodning. 

Image Placeholder

Når oplysningerne er indtastet og den skal afsendes, kontrollere systemet om der er tilstrækkeligt på saldoen. Kommer saldoen under den minimumsværdi der er angivet vil nedenstående meddelelse som angiver at fraværet vil komme under minimum og hvilken dato dette vil ske. 

Image Placeholder

Hvis der forsøges at oprette fravær som går under minimum kommer denne fejlmelding. Her eksempel fra SmartTID Phone

Image Placeholder

Ændres der på datoen så der vil være tilstrækkeligt på saldoen vil anmodningen blive afsendt og der vil blive vist et fravær som har farven blå. Når den er godkendt vil farven ændres til grøn, bliver fraværet afvist vil fraværet ikke længere blive vist på terminalen/telefonen.

Image Placeholder

Fravær ved indstempling

Når en medarbejder møder ind og der efter arbejdskalenderen mødes for sent og der vil blive spurgt til årsagen til det for sene fremmøde. Der vil komme en antal årsager der kan vælges imellem og systemet vil kontrollere om den aktuelle årsag kan vælges baseret på saldoen på tælleren. Vil tælleren komme under den angivne minimumsværdi vil knappen blive angivet med farven grå og knappen vil være inaktiv.

Image Placeholder

Fravær ved udstempling

Ved udstempling for tidligt i forhold til arbejdskalenderen eller hvor der ikke er opnået normtid vil der kunne blive spurgt til årsagen. De valgte årsager vil komme frem på terminalen/telefonen og baseret på den kontrol der foretages i systemet vil knapperne være grå og inaktive.Krav til opsætning

I forbindelse med at opsætte minimum på tællere vil der i forhold til dette setup være behov for at der vil være en mulighed for at kunne vælge en årsag der ikke er begrænset af en tæller. Det kan være at en af de mulige årsager der kan vælges er "FRIULØN" Fri uden løn.

Gældende fra version
Database 6.19.80
Portal 0.9.97