I forbindelse med implementering og support af SmartTID modtager vi kun personoplysninger via vores lukkede ticket system på adressen support@smarttid.dk eller via vores kontakt formular "Send en forespørgsel" øverst til højre på denne side.

Hvis vi modtager mails hvor vi vurderer der fremgår personoplysninger returnerer vi mailen med nedenståledede standard svar og sletter efterfølgende mailen fra indbakken og sendt post. Personoplysninger kan fremgå direkte i teksten i form af navne, adresser, mails m.v. eller via skærmprints fra systemet, vedhæftede dokumenter og lign.

Standard svar i mail


Hej xx,

Tak for din mail. Jeg vurderer den indeholder personoplysninger som vi jf. vores interne retningslinjer, i henhold til GDPR, kun vil modtage via vores lukkede ticket system. Denne mail vil blive slettet og du bedes sende den direkte til vores ticket system på support@smarttid.dk og så vil jeg hjælpe dig derfra.

Med venlig hilsen,
SmartTID

Håndtering af personoplysninger i vores ticket system

Vi opbevarer tickets i vores lukkede system fra vores kunder, så længe de anvender SmartTID. Hvis de stopper med at anvende SmartTID vil deres database automatisk blive slettet efter 30 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der er herefter ikke længere adgang til personoplysningerne fra kunden side. Seneste backup arkiveres i 3 år, af hensyn til at tjenesteydelser er omfattet af forældelsesloven, og der kan blive behov for dokumentation ifm. en klage. se Kunden kan klage i op til tre år 

På samme måde arkiveres alle tickets fra vores ticket system som er modtaget fra kundens medarbejdere fra deres mail domæne @kunde.dk og gemmes i 3 år. Disse tickets vil så ikke længere være tilgængelige for medarbejdere i support- og konsulentafdelingen hos SmartTID.

Arkiver med disse backups og tickets er kun tilgængelige for få særligt betroede medarbejdere hos SmartTID.