SmartTID bygger på et åbent API som betyder at de funktioner SmartTID selv anvender i portalen også er tilgængelige for andre systemer. I portalen kan man bl.a. oprette medarbejdere, ansætte og afskedige, oprette fravær, skifte arbejdskalender, rette, godkende og bogføre kladder, oprette jobs osv. osv. Alt dette kan man også få adgang til fra andre systemer via vores SmartAPI (Applikations Programmerings Interface).

Det kræver at man enten er partner med SmartTID eller kunde for at få denne adgang. Det kan du læsere nærmere om her How to become a developer partner with SmartTID

Standard integrationer

SmartTID har som standard integrationer til alle anerkendte Danske lønsystemer. Der kommer løbende nye til og dem bygger vi som standard integration til og leverer sammen med SmartTID uden yderligere omkostninger for dig som kunde.

Vi har også "standard" integrationer til udvalgte økonomi systemer (ERP systemer) herunder eConomic og Microsoft Business Central. Erfaringen gennem mere end 20 år viser dog at integration til et ERP system sjældent er standard og at der i hver enkelt tilfælde er forskel på hvilke felter man ønsker skal overføres fra sit ERP system til SmartTID. Der må derfor påregnes omkostninger ifm. etablering af integration til et ERP system.

Logic Apps

Er Microsofts bud på automatiserings "robotter" som bl.a. kan bruges til integrationer. De bliver også omtalt som Power Apps og der findes en række andre bud på disse som eks. Integromat.

Fælles for disse er de kan anvende API'er til at kommunikere med andre systemer. Det kunne eks. være at et denne robot holder øje med nye ordre i et ERP System og sørge for at sende information til SmartTID så snart en ny ordre blev oprettet, således medarbejderne kan registrere tid på denne ordre.

SmartTID tilbyder at udvikle, hoste og drifte disse Logic Apps i vores hosting (Microsoft Azure). Priserne på dette fremgår af vores prisliste. Tilbud på udvikling af disse kan rekvireres ud fra en nærmere beskrivelse som vores konsulenter kan udarbejde - se Programmeringsoplæg

I kan også selv bygge og hoste disse Logic Apps og anvende vores API til at få adgang til SmartTIDs data. Vi assisterer gerne jeres, såvel interne som eksterne udviklere, med at finde de rette funktioner i vores API.