Dine tællere kan ses på Dashboardet og i Timesheet. Tællere er en saldoopgørelse over forskellige arbejdstyper - typisk ferie, afspadsering, flex mv.

Via linket er der adgang til Tæller Specifikationen, og du kan her hente de forskellige rapporter alt efter den opsætning, der er valgt af din organisation:

  • Vælg startdato
  • Vælg Slutdato
  • Vælg den tæller, du vil se
  • Klik [Udfør]
Nu dannes et PDF-dokument, der hentes ned på computeren. Alt efter indstillingerne i browseren vil det enten skulle åbnes direkte eller gemmes først.

Bemærk, at hvis man vinger af på knappen [Send som e-mail til hver medarbejder], downloades PDF-filen ikke, men sendes direkte til den på medarbejderkortet opgivne e-mailadresse.