I forbindelse med opdatering 8.3 er der følgende highlights:

  • Ny funktionalitet til 'Funktionærløsning'
  • Mindre fejlrettelser

'Funktionærløsningen'

I forbindelse med EU Arbejdstidsdirektivet er der et kundeønske om at kunne lave en opsætning således at en medarbejder kun skal registrere afvigelser fra arbejdskalenderen.

Det betyder at medarbejderen kun skal registrere hvis man møder før planlagt tid eller går senere. Eller er fraværende.

Hvis medarbejderen arbejder i overensstemmelse med arbejdskalenderen skal der ikke registreres noget.

Normtid i TimeSheet
Løsningen forudsætter at medarbejderen benytter TimeSheet til tidsregistrering. Her bliver normaltiden indsat i TimeSheet og her kan medarbejderen så registrere, hvis der er ændringer.

Autogodkendelse af TimeSheet/ kladdelinjer
En anden del af løsninger er, at autogodkendelse af TimeSheet og eller kladdelinjer kan opsættes.

Hvis medarbejderens registreringer opfylder opsatte kriterier bliver dagen godkendt. Der godkendes altid kun kladdelinjer med grøn smiley i proceduren.

Påmindelse om godkendelse på email
En ny funktionalitet sender en mail til medarbejderen, hvis der ikke er godkendt i TimeSheet på baggrund af forskellige kriterier. Et af kriterierne er f.eks. hvor mange uger der skal kigges tilbage for manglende godkendelse.

Hvordan får jeg det opsat?
For at få Funktonærløsningen implementeret skal du henvende dig til din normale konsulent hos SmartTID. Så kan I sammen aftale kriterier for opsætningen.

Mindre fejlrettelser

Der har været nogle fejlrettelser som er dukket op hen ad vejen.

Blandt andet er det nu rettet, så man kan få beregnet planlagt ferie korrekt selv om det er i det nye ferieår - altså efter 1. september.