I forbindelse med opdatering 8.0 og foregående opdateringer er der følgende highlights:
 • Mandatory fields - Kladde, arbejdskalender og profil
  Når man opretter en ny medarbejder vil man blive advaret, hvis felterne Kladde, Arbejdskalender og Profil ikke er udfyldt.
 • Tæller specifikation har fået tilføjet felterne Arbejdskalender og Profil.
  Rapporten Tæller specifikation har med de nye felter fået tilføjet mulighed for at filtrere på Arbejdskalender og Profil.
 • Fra tidligere opdateringer:
 • Excel udtræk i Analyser - Arbejdsplan for 2, 3 og 4 uger - nu opsplittet i dage.
  Under Analyser ligger Arbejdsplan for 2, 3 og 4 uger. Hvis man vælger at eksportere rapporten til Excel får man nu opsplittet i berørte dage i stedet for at ugerne kom ud i samme felt.

  Image Placeholder
 • Filter på Tillæg i Kladden
  I kladden er det nu muligt under Filter at vælge Tillæg der er udløst til medarbejderne.
 • Ugetotaler i App tager højde for FLEX +/-
  I app'en tager Totaler nu højde for FLEX på kladdelinjen.