Dataløn har en lidt anderledes måde at håndtere satser på, da de har deres egen lønart - eller del af lønarten.

Generelt anbefaler vi i SmartTID at satser vedligeholdes i lønsystemet, dog har vi i særlige tilfælde behov for at kunne sende disse med fra SmartTID.

Vi har i SmartTID valgt at løse dette ved at kunne fortælle hvilken lønart satsen skal overføres på. Standard overføres enheder, som oftest svarer til timer på en arbejdstype.

Dette gøres ved at tilføje et #S (#S = sats - eller #R = rate) i starten eller slutningen af arbejdstypen

Image Placeholder

Med eksemplet 0012,0001,0013#S kommer overførslen til at se således ud for arbejdstypen NORMAL. Timer sendes over på lønart 0001 og 0012, mens satsen sender over på 0013 i Dataløn.

Image Placeholder

Det giver følgende i Dataløn

Image Placeholder


Gælder fra version 6.18.06
Portal version 0.8.4