Med denne kørsel kan man overføre en tællersaldo fra én dato til en anden. Kørslen er primært til brug, hvis man har opsat tæller til håndtering af restferie. Så kan man overføre overskydende restferie fra ét ferieår til et andet.

I dette eksempel tages udgangspunkt i perioden 01-09-2021 til 31-12-2022. Det skyldes, at ferie optjenes fra 1. september til 31. august, men skal være afviklet i perioden 1. januar til 31. december året efter - altså en samlet periode på i alt 16 måneder.

Således optælles afholdt ferie (FERIE) mellem 01-09-2021 og 31-12-2022.
Ferie optjent (FERIEOP) optælles mellem 01-09-2021 og 31-08-2022.

Opsætning af en tæller til restferie ser sådan ud:

Image Placeholder

Datoformlerne skal læses således. Resultat er baseret på eksempel 31-08-2022:

CY-16M+1D
  • CY, Current Year = Ultimo indeværende år
  • -16M, minus 16 måneder
  • +1D, plus 1 dag
  • Resultat = 01-09-2021
CY
  • CY, Current Year = Ultimo indeværende år
  • Resultat = 31-12-2022
CY-4M
  • CY, Current Year = Ultimo indeværende år
  • -4M, minus 4 måneder
  • Resultat = 31-08-2022

Derudover skal man have sin "almindelige" tæller til ferie opsat, f.eks. således:

Image Placeholder

Selve overførslen

Hvis man eksempelvis pr. den 31-12-2022 har restferie på 5 dage og alt ferie er afholdt, så kan man overføre de 5 dage til det nye ferieår.

Gå til menupunktet 'Kørsler' og vælg 'Overfør tællersaldo'.
Først indtastes forudsætningerne, og derefter vælges medarbejder(e):

Indtast fra dato (1), til dato (2), fra arbejdstype (3), til arbejdstype (4) og tæller, der skal overføres fra (5). Tællerne regulerer sig selv ud fra arbejdstyperne. (5) er blot til brug for visning på oversigten ved tryk på "Hent data" (6).

Image Placeholder

Alle medarbejdere vises nu med deres saldo pr. fra datoen.

Bemærk man ved hjælp af filtre (1) eller hurtigsøgning (2) kan filtrere sig til en eller flere medarbejdere. HUSK at alle de medarbejdere, der fremgår af listen vil blive behandlet, hvis de opfylder kriteriet. Bemærk der kan være flere sider.

Tryk på "Udfør overførsel" (3) og overførslen vil blive foretaget.

Image Placeholder

Overførslerne vil blive lagt i Korrektionskladden under medarbejderens kladde til videre behandling. Posterne kan godkendes ved tryk på knappen i kolonnen Godkend (1). Under menuen Funktioner (2) kan de enkelte poster både godkendes og bogføres samt slettes og redigeres.

Alle poster kan godkendes/bogføres på én gang under knappen Funktioner øverst (3).

Image PlaceholderGælder fra version:
Portal 0.9.97
Database 6.19.80
Findes ikke i DAB