SmartTID kan overføre bogførte jobposter retur til eConomic. Det kræver at der aktiveres en Logic App hos SmartTID der varetager denne overførsel. Dette kan kun etableres og aktiveres af SmartTID, så du skal rette henvendelse til vores support på support@smarttid.dk

Dokumentet her beskriver hvordan vores standard overførsel mapper data til eConomic samt hvilke steps op oplysninger det kræver for at få den integration aktiveret

Hvis der i forvejen er opsat at projekter fra eConomic overføres til SmartTID vil en del af disse steps allerede være foretaget.

For at få integrationen sat op skal du bruge og gøre følgende
 1. Oprette en API nøgle i SmartTID til eConomic via IT opsætning -> API adgang
 2. Oprette en API nøgle i eConomic til SmartTID via Alle indstillinger -> Apps
 3. Oprette en API Query som trækker de ønskede data i SmartTID. Skal oprettes af SmartTID
 4. Opsætte en Logic App der foretager overførsel. Skal etableres og aktiveres af SmartTID

1. Oprette en API nøgle i SmartTID til eConomic

Under IT opsætning og API Adgang kan du oprette en ny adgang

Image Placeholder
 1. Tryk Ny API adgang
 2. Angiv en beskrivelse - eks. eConomic
 3. Vælg eConomic som partner på listen
 4. Vælg sprog til evt. fejlmeldinger fra SmartTID's API. Der kan også komme fejlmeldinger fra eConomic som ikke er styret af dette sprogvalg
 5. Sæt Aktiv = Ja
Herefter kan du kopiere API nøglen som du skal bruge senere
Image Placeholder

2. Oprette en API nøgle i eConomic til SmartTID

Hvis du ikke allerede har en adgang oprettet til SmartTID i denne app liste så skal du oprette en. Følg denne vejledning til dette Give SmartTID adgang til eConomic

Image Placeholder
Kopier API nøglen (adgangs-id) som du skal bruge senere

3. Oprette en API Query som trækker de ønskede data i SmartTID

En supportmedarbejder hos SmartTID skal oprette dette, men vi beskriver her hvordan felterne som standard mappes. Denne mapning kan individuelt blive tilpasset efter ønske.

Der overføres data til projektmodulet i eConomic som tidsregistreringer som standard

Her er der eks. overført 3 normaltimer på projekt 101 fra medarbejder "Poul Christensen" den 12-05-2023

Image Placeholder

Felt i SmartTID
Felt i eConomic
Bemærkning
Dato
Dato
Jobpostens bogføringsdato
Medarbejder nummer 
Medarbejder nummer
Bemærk kan kun være tal i eConomic, så der kan ikke anvendes bogstaver i medarbejdernummeret selv om SmartTID tillader dette
Job nummer
Projekt nummer
Bemærk kan kun være tal i eConomic, så der kan ikke anvendes bogstaver i job nummer selv om SmartTID tillader dette
ERP Reference
Aktivitet 
ERP reference fra operationen på jobbet i SmartTID sammer aktivitet med samme nummer. Bemærk der igen ikke kan anvendes bogstaver i eConomic 
Operationsbeskrivelse 
Aktivitet/Beskrivelse 
Beskrivelsen fra jobbets operation i SmartTID 
Total tid Antal timer 
Følgende betingelser gælder som standard
 • Poster som er ældre end 30 dage medtages ikke
 • Kun poster hvor operationen har en ERP reference medtages
 • Kun poster fra jobs som ikke er markeret som inaktive medtages (herved kan eks. ikke produktiv tid udelades)

4. Opsætte en Logic App der foretager overførse

En supportmedarbejder hos SmartTID skal oprette dette, men her beskrives den standard der oprettes

 • Overførslen sker en gang i døgnet (kan ændres)
 • Der overføres kun poster der ikke allerede er overført. Efter poster der fejlede tidligere forsøges overført igen - i op til 30 dage
 • Der sendes en mail efter overførsel med antal poster som er overført. Hvis der er poster som ikke er overført vedhæftes en liste med disse og fejlmelding fra eConomic (se eksempel på fejl mail)

Eksempel på fejl mail

Image Placeholder