Projekter overføres til SmartTID via webhooks i eConomic

For at få integrationen sat op skal du bruge og gøre følgende
 1. Oprette en API nøgle i SmartTID til eConomic via IT opsætning -> API adgang
 2. Oprette en API nøgle i eConomic til SmartTID via Alle indstillinger -> Apps
 3. Opsætte et webhook i eConomic via Alle indstillinger -> Webhooks

1. Oprette en API nøgle i SmartTID til eConomic

Under IT opsætning og API Adgang kan du oprette en ny adgang

Image Placeholder
 1. Tryk Ny API adgang
 2. Angiv en beskrivelse - eks. eConomic
 3. Vælg eConomic som partner på listen
 4. Vælg sprog til evt. fejlmeldinger fra SmartTID's API. Der kan også komme fejlmeldinger fra eConomic som ikke er styret af dette sprogvalg
 5. Sæt Aktiv = Ja
Herefter kan du kopiere API nøglen som du skal bruge senere
Image Placeholder

2. Oprette en API nøgle i eConomic til SmartTID

Hvis du ikke allerede har en adgang oprettet til SmartTID i denne app liste så skal du oprette en. Følg denne vejledning til dette Give SmartTID adgang til eConomic

Image Placeholder
Kopier API nøglen (adgangs-id) som du skal bruge senere

3. Opsætte et webhook i eConomic

Via Alle indstillinger og webhooks kan du oprette et webhook der sender et signal til SmartTID når der oprettes eller redigeres et projekt

Image Placeholder
 1. tryk Nyt webhook
 2. Vælg Projekt opdateret
 3. Angiv et navn
 4. Angiv dette URL: https://webhook.smarttid.dk/?APIKey=xxxx&APISource=eConomicProject - xxxx erstattes med API nøglen fra step 1
 5. Angiv denne tekst: {"eConomicAPIKey":"xxxx", "number":"[NEWNUMBER]"} - xxxx erstattes med API nøglen (adgangs-id) i step 2
 6. Angiv denne tekst: application/json

Følgende felter bliver mappet

Image Placeholder
eConomic
SmartTID
Bemærkning
1.Nr
Job Nr.

2.Navn
Beskrivelse, Beskrivelse 2
De første hele ord op til 50 tegn overføres til beskrivelse. De næste ord fra op til 50 tegn overføres til beskrivelse 2. Ord er adskilt af mellemrum
3.Gruppe
Skabelon
Hvis der findes en skabelon i SmartTID med samme job nr. som gruppen i eConomic bruges denne, ellers bruges skabelon med job nr. STANDARD, hvis den findes.

Bemærk gruppen er et heltal i eConomics
4.Hovedprojekt

Kun projekter som ikke er markeret som hovedprojekt overføres da det er de eneste der kan registreres tid på i eConomic
5.Kunde
Kunde
Hvis ikke kunden allerede findes i SmartTID oprettes den og bruges på jobbet
6.Projektbeskrivelse
Bemærkning
Overførs til bemærkningsfeltet
Afsluttet
Status
Hvis et projekt afsluttes i eConomic sættes status = Afsluttet i SmartTID